ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Комлєв Олександр Олександрович

20.02.1952

Місце народження: с. Мшанець Комсомольського (зараз – Козятинського) району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1975 географ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Мезо-кайнозойський долинний морфолітогенез північно-західної частини Українського щита та його вплив на утворення розсипищ» (1988), докт. дис. «Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій Українського щита» (2005). У Київ. ун-ті: 1975 інж., мол. наук співроб., ст. наук. співроб., 1992 доц., з 2007 проф. каф. геоморфології та палеогеографії. Читає курси: «Рельєф Землі», «Рельєф України», «Річкові басейнові системи», «Теоретична геоморфологія», «Порівняльний аналіз рельєфу планет Сонячної системи», «Структурна та динамічна геоморфологія», «Еколого-геоморфологічний аналіз басейнових систем рельєфу», «Основи палеогеоморфологічних досліджень». Наукові інтереси: пошукова та екологічної геоморфологія палеогеоморфологія та теоретична геоморфологія.

Автор понад 200 наук. праць.

Осн. праці: Симметрия рельефа. К., 1992 (у співавт.), Особенности вещественного состава рассыпей древних погребенных долин Украинского щита и некоторые палеогеографические аспекты их формирования. К., 1995, Закономерности долинного морфолитогенеза в мезокайнозое Украинского щита. К. 1995, Палеогеографічні та палеогеоморфологічні реконструкції районів корінних і розсипних родовищ Українського щита. К., 2013, Мезозой-кайнозойська долинна формація Українського щита. К., 2013. Літ.: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. – К., 2008. 

Автор: Н.П. Герасименко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи