ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Маринич Олександр Мефодійович

04.09.1920 - 25.08.2008

Місце народження: с. Суботці, тепер Знам'янського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.

Навчався 1937-41 на геол.-геогр. ф-ті Київ. ун-ту. Закінчив 1942 Казанський ун-т, 1948 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. акад. В.Г. Бондарчук) «Геоморфологія Подільського Придністров’я» (1948), докт. дис. «Геоморфологія південного Полісся» (1961). На поч. ВВВ – учасн. бойових дій Пд.-Зх. фронту, оборони Києва, отримав тяжкі поранення. Служив 1945 у танковій бригаді: радистом, бойовим комсоргом танкового батальйону. Навчаючись в асп-рі, працював з 1948 асист. на географічному ф-ті Київ. ун-ту. 1949 разом з акад. АН УРСР В.Г. Бондарчуком, П.К. Заморієм М. створює каф. геоморфології у Київ. ун-ті, на якій працює 1948-68 доц., 1956-71 зав. каф. фізичної географії, 1956-58, 1960-68 декан геогр. ф-ту Київ. ун-ту. З 1962 – проф. 1968-71 проректор з навч. роботи Київ. ун-ту. Читав курси: «Історія і методологія геогр. науки», «Сучас. проблеми географії», «Фіз. географія України», «Фіз. географія Європ. рівнини і Кавказу», «Геоморфологія України», «Геогр. основи природокористування». Читав лекції в ун-тах Франції, Польщі, Хорватії, США, Канади, Індії. 1971-79 міністр освіти України. 1979-89 кер. Відділення географії Ін-ту геофізики. З 1989 радник дирекції Ін-ту і проф. каф. фіз. географії і охорони природи Київ. ун-ту. Один із засновників Ін-ту географії НАН України у 1991. Сфера наук. досліджень: теорет. та прикладні проблеми геоморфології та ландшафтознавства, фіз.-геогр. районування України, історія геогр. науки. Брав участь у експедиційних дослідженнях на Поліссі, Придніпров'ї, Придністров'ї, Поділлі і Карпатах, а також у Литві, на Алтаї, Забайкаллі, Таджикистані, Киргизії, Грузії. Автор і співавтор понад 400 наук. праць, 20 монографій, підруч., навч. посіб. Підготував 27 канд. наук, 7 д-рів наук. Осн. праці: Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. К., 1985 (в соавт.); Использование и охрана природной среды Среднего Придніпров'я. К., 1986 (у співавт.); Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся. К., 1994; Методологические проблемы современной географии. К., 1993; Проблеми ландшафтного різноманіття України. К., 2000. Учасн. міжн. конгресів і конф. у Скандинавії, Польщі, Німеччині, Великобританії, Югославії, Канаді, Франції, Індії, США, Японії, Греції, Кубі, Сирії та Лівані. Чл.-кор. АН України (1969). Президент УГТ (1964-95), почесний чл. Геогр. тов-ва СРСР (з 1990). Почесний проф. Сімферопольського держ. ун-ту (1994). Нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни II ступеня, 2 орденами Трудового Червоного прапора, орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2001), 17 медалями. Засл. діяч науки і техніки України (1991). Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1993) за цикл кол. монографій «Географічні основи регіонального природокористування в Україні».

Л-ра: Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003; Географічному факультету – 70 // Київський університет. 2003. № 5; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. Арх.: Арх. Ради ветеранів КНУ імені Тараса Шевченка. 

Автор: М.Д. Гродзинський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи