ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Погорільчук Наталія Михайлівна

24.06.1973

Місце народження: м. Костопіль, Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1995 географ. ф-т Київ. ун-ту, 1998 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Басейнова організація мезозой-кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля» (2002). У Київ ун-ті: 1999–2002 інж., мол. наук. співроб. НДЧ, 2002 асист., з 2008 доц. каф. землезнавства та геоморфології. Читає курси: «Геологія загальна та історична», «Тектоніка з основами неотектоніки», «Космічне землезнавство», «Методи географ. досліджень». Наукові інтереси: морфоструктурний аналіз, неотектонічне картографування, палеоморфоструктурні реконструкції.

Автор близько 30 наук. праць.

Осн. праці (у співавт.): Використання космічної інформації у географічниї дослідженнях. К , 2008, Основи мінералогії та петрографії : Підручник. К, 2011. Літ.: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. К., 2008. 

Автор: С.Ю. Бортник

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи