ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Зоологічний музей Зоологічний музей

Утворення Зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка розпочалось зі збирання колекцій Зоологічного кабінету Волинського ліцею у м. Кременці (нині: Україна, Тернопільська обл.). На його основі у 1834 р. створено Зоомузей Київського університету. Він є одним із найстаріших природничих музеїв України і унікальним науково-навчальним закладом. Протягом існування Зоологічного музею у ньому працювали всесвітньо відомі біологи В.Ґ. Бессер, А.Л. Андржейовський, О.Ф. фон-Міддендорф, К.Ф. Кесслер, О.О. Ковалевський, О.М. Паульсон, М.В. Бобрецький, О.О. Коротнєв, В.К. Совинський, В.О. Караваєв, С.Ю. Кушакевич, Ф.Г. Добржанський, Л.А. Шелюжко, М.С. Образцов, праці яких увійшли до скарбниці світової науки. У Музеї зародилися і розвинулись відомі наукові школи із систематики, ембріології, порівняльної анатомії, генетики. Діяльність відомих українських зоологів новішого часу В.М. Артоболевського, О.Б. Кістяківського, О.П. Корнєєва, М.А. Воїнственського, Л.О. Смогоржевського та багатьох інших нерозривно пов’язана із Зоологічним музеєм.
Музейні експонати широко використовуються у процесі викладання біологічних дисциплін у Київському університеті, інших вищих навчальних закладах та загальноосвітніх школах Києва.
У Музеї виставлено для огляду понад 5500 видів тварин, які мешкають в усіх частинах земної кулі. Поряд із широко розповсюдженими представниками майже всіх основних груп тваринного світу демонструються не тільки багато рідкісних видів, а й стеллерова морська корова, мандрівний голуб –види, винищені людиною протягом останніх 200 ро ків. Експозиція та наукові збірки Музею налічують понад 190 видів тварин, яких внесено до «Червоної книги України», та понад 100 видів - із міжнародної «Червоної книги». Особливо приваблюють відвідувачів унікальні експозиційні колекції ссавців,птахів, денних метеликів тощо. Багато з експонатів Зоологічного музею є взірцями таксидермічного мистецтва. Окрасою Музея є найбільша в Україні збірка творів відомого художника-анімаліста Г.Н. Глікмана. Наукові колекції Зоологічного музею налічують близько 700 тисяч одиниць зберігання і зареєстровані у багатьох світових каталогах зоологічних колекцій. Найбільша з-поміж них збірка комах налічує близько 668000 особин. Цінними є зібрання птахів (17000) і ссавців (7800).
Гордістю Зоологічного музею є всесвітньо відома колекція метеликів, яка налічує близько 500 тисяч екземплярів. Її основу складають збори відомого українського зоолога Л.А. Шелюжка, які він подарував Музею. Видатне наукове значення мають ті екземпляри тварин, за якими було описано 320 нових для науки видів і підвидів комах, ссавців і птахів. Вивчення різноманіття тваринного світу, збереження й поповнення фондових колекцій є одними із головних напрямків діяльності Зоологічного музею на сучасному етапі.
Не припиняється в Зоологічному музеї наукова й просвітницька праця. За останні роки вийшло з друку понад 60 наукових праць, описано 40 нових для науки видів і підвидів метеликів, 3 види і 1 підвид жуків, 1 вид ссавців. За участі працівників музею видано 5 фундаментальних каталогів фондових колекцій, низку унікальних монографій з фауни різних регіонів світу, ілюстровані визначники тварин фауни України, Національні доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні тощо. Зоологічний музей щороку приймає тисячі відвідувачів, а також багато іноземних делегацій з усього світу. Лише за останні роки в музеї побували офіційні делегації з Аргентини, Болгарії, Великої Британії, Венесуели, Голландії, Грузії, Ізраїлю, Індії, Індонезії, Казахстану, Китаю, Молдови, Об’єднаних Арабських Еміратів, Пакистану, Південної Кореї, Польщі, Португалії, США, Тайваню, Туреччини, Угорщини, Франції, Швеції, Японії.
Зоологічний музей відвідали надзвичайні та повноважні посли й дипломати з Австрії, Бразилії, В’єтнаму, Ізраїлю, Ісландії, Італії, Ірану, Китаю, Литви, Німеччини, Пакистану, Палестини, Південної Кореї, Польщі, Чилі, Швеції.

Бондаренко Валер’ян Миколайович

  • Останні зміни:
04.09.1931- 04.11.2001

Місце народження: м. Київ.
У 1949-53 – працівник Зоологічного музею Київ. ун-ту, де під орудою О.Д. Лубкіна оволодів мистецтвом таксидермії; автор низки чучел у відділах ссавців, птахів та риб експозиції Музею. Учасник експедицій музею по Україні (Київ. обл., пониззя Дунаю та ін.), на Біле море, де зібрав цінний колекційний фондовий та експозиційний матеріал з хребетних тварин для Зоол. музею.

Читати далі >Головушкін Михайло Ігоревич

  • Останні зміни:
23.11.1949

Місце народження: м. Київ.
У 1973 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. У 1966-1973 – старш. інженер, художник-таксидерміст Зоол. муз. НАН України, де навчався таксидермічного мистецтва у Г.В. Сележинського та Ю.О. Волненка. У 1973-87 – наук. співр. відділу зоології хребетних тварин Ін-ту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Організатор Даурського держ. заповідника (Читин. обл., Росія), першим дир. якого був у 1987-96. У 1996-99 – наук. співр. Мелітопольського пед. ун-ту (Запорізька обл.) У 1999-2009 – таксидерміст – спеціаліст І кат. Зоол. муз. Київ. ун-ту. Учасник та організатор багатьох наук. експедицій з обстеження тваринного світу України, Росії (Забайкалля, Іркут. та Амур. обл., Алтай, Тува, Камчатка, Курильські о-ви, Чукотка; зокрема у 1987-96 організував комплексне обстеження тваринного світу Забайкалля укр. вченими), Грузії, Вірменії, Азербайджану, Таджикистану, Туркменістану, Монголії, ПАР. Учасник 6-ої Укр. антарктичної експедиції.

Читати далі >Смогоржевський Леонід Олександрович

  • Останні зміни:
28.01.1921- 22.08.1996

Місце народження: с. Холодівка, Тульчинського району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т в 1951. В 1939 – лаборант Зоологічного музею Київ. ун-ту. У 1951-54 старш. наук. співроб. і заст. дир. зоологічного музею Київ. ун-ту, на каф. зоології з 1954 по 1984, у 1956 – асист., з 1962 – доцент, 1978 – професор каф. хребетних. Монографія «Рибоїдні птахи України», К., 1959, захищена як кандидат дис.; у 1960 докт. дис. 1976 «Дистантная ориентация птиц (в экспериментах по «хомингу»)». Наук. інтереси: рибоїдні птахи, їх екологія, харчування, міграції. Зібрані ним з різних регіонів колекційні матеріали суттєво поповнили колекції зоологічного музею ун-ту й інтенсивно використовуються в наук. дослідженнях та в навч. процесі. Його фауністичні дослідження в Україні лягли в основу 1-го випуску 5-го тому «Фауни України» (1979), присвяченого птахам. Учасник багатьох експедицій.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи