ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Головушкін Михайло Ігоревич

23.11.1949

Місце народження: м. Київ.

У 1973 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. У 1966-1973 – старш. інженер, художник-таксидерміст Зоол. муз. НАН України, де навчався таксидермічного мистецтва у Г.В. Сележинського та Ю.О. Волненка. У 1973-87 – наук. співр. відділу зоології хребетних тварин Ін-ту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Організатор Даурського держ. заповідника (Читин. обл., Росія), першим дир. якого був у 1987-96. У 1996-99 – наук. співр. Мелітопольського пед. ун-ту (Запорізька обл.) У 1999-2009 – таксидерміст – спеціаліст І кат. Зоол. муз. Київ. ун-ту. Учасник та організатор багатьох наук. експедицій з обстеження тваринного світу України, Росії (Забайкалля, Іркут. та Амур. обл., Алтай, Тува, Камчатка, Курильські о-ви, Чукотка; зокрема у 1987-96 організував комплексне обстеження тваринного світу Забайкалля укр. вченими), Грузії, Вірменії, Азербайджану, Таджикистану, Туркменістану, Монголії, ПАР. Учасник 6-ої Укр. антарктичної експедиції. Зібрав великий наук. колекційний матеріал з різних груп тваринного світу (найбільше ссавців, птахів та комах; зберігається у Зоол. музеї НАН України, Зоол. муз. Київ. ун-ту, а також у Зоол. ін-ті РАН, Зоол. муз. МДУ, Читинському краєзнавчому музеї в Росії, Ін-ті зоології та паразитології Монгольської акад. наук в Улан-Баторі). Автор багатьох наук. праць, присвячених питанням орнітології, теріології, ентомології, заповідної справи тощо. Відомий фахівець таксидермії, автор багатьох майстерно виконаних чучел, біогруп та діорам, які експонуються у Зоол. муз. НАН України, Зоол. муз. КНУ ім. Т.Шевченка. Він є одним з авторів (як таксидерміст) діорам «Крим», «Чорноморський заповідник» (всі – у Зоол. музеї НАН України), діорами «Пінгвіни» (Зоол. музей Київ. ун-ту) та ін. Один з авторів експозиції нового залу птахів у Зоол. муз Київ. ун-ту (2002-04). Учасник низки наук. конференцій в Україні, кол. СРСР та за кордоном.


Осн. праці: The migration routes and important rest-sites of cranes satellite tracked from South-Central Russia. The future of cranes and wetlands. – Proc. International Symposium. – Tokyo, 1994; The Butterflies of Transbaikal Siberia. – Brno-Kyiv, 2002; Материалы к изучению пядениц (Lepidoptera, Geometridae) Читинской области // Праці Зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2003. Т. 1. Дополнение к фауне разноусых чешуекрылых (Lepidoptera, Macroheteroptera) Забайкалья // Праці Зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2004. Т. 2. Эколого-фаунистическая структура и динамика видового богатства листоверток (Lepidoptera, Tortricidae) заповедника Даурский // Праці Зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2005. Т. 3: всі у співавт. Л-ра.: Котенко А.Г. Предисловие // В кн.: Насекомые Даурии и сопредельных территорий. Сборник научных трудов. М., 1992; Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 2: Неворобьиные Non-Passeriformes (Ржанкообразные: Chalandriiformes – Дятлообразные: Piciformes) / Пекло А.М. К., 1997. Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 3: Воробьинообразные – Passeriformes (Tyrannidae, Hirudinidae, Dicruridae, Oriolidae, Corvidae, Cracticidae, Paradoxornithidae, Timaliidae, Campephagidae, Pycnonotidae, Cinclidae, Troglodytidae, Mimidae, Muscicapidae, Bombycillidae, Ptilogonatidae, Laniidae, Sturnidae, Meliphagidae, Zosteropidae, Vireonidae, Coerebidae, Parulidae, Ploceidae, Viduidae, Estrildidae, Icteridae, Thraupidae, Fringillidae) / Пекло А.М. К., 1997; Біляшівський М.М., Розора Ж.В. Зоологічний музей // У кн.: Нариси історії біологічного факультету. К., 2004.

Автор: М.М.Біляшівський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи