ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бідзіля Олексій Васильович

05.01.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.

Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту 1993, асп-ру Ін-ту зоології НАНУ ім. І.І. Шмальгаузена у 1996. У 1993-2000 – інженер Зоологічного музею Київ. ун-ту, зберігач частини збірки метеликів Музею: Microlepidoptera. У 2000-09 – мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб. НДЛ зоології та екології, згодом – НДС зоології та екології НДЧ біол. ф-ту, який має робоче місце у Зоол. музеї. У 1997 – кандидат дис. «Виїмчастокрилі молі (Lepidoptera, Gelechiidae) степової зони України». Здійснив експедиції по Україні (степова зона, Крим, Карпати), на Далекий Схід та в Республіку Алтай Росії, до Китаю. Зібрав великий колекційний матеріал з лускокрилих та інших груп комах (у збірках Зоол. музею Київ. ун-ту). Наук. праці присвячено систематиці та поширенню виїмчастокрилих молей (Lepidoptera, Gelechiidae), інших груп метеликів світової фауни (зокрема, України, Росії, Китаю та ін.)

Описав понад 60 видів та 2 роди метеликів нових для науки. Створив фондову колекцію молей-гелехіїд музею, яка містить багато типового матеріалу. Автор понад 40 наук. праць. Чл.редколегії та наук. ред. «Праць Зоологічного музею Київського національного університету ім. Т.Шевченка». Учасник низки міжн. наук. конференцій і з’їздів в Україні та за кордоном.

Осн.праці: The Butterflies of Transbaikal Siberia. Brno – Kyiv, 2002 (у співавт.); A review of the genus Athrips (Lepidoptera, Gelechiidae) in the Palaearctic region // Mitt. Mus Nat.kd. Berl., Dtsch. entomol. Z.,2005. – 52(1); Выемчатокрылые моли трибы Gnorimoschemini (Lepidoptera, Gelechiidae) туранской фауны, живущие на маревых (Chenopodiaceae), с описанием новых видов // Праці Зоологічного музею Київського національного університету имені Тараса Шевченка, 2006. – 4 (у співавт.); The Lepidoptera of the Brandberg Massif in Namibia. Part 2. Gelechiidae (Lepidoptera: Gelechioidea) (Plates 5-8). – Esperiana Memoir, 2007. – 4; New data on Anomologini from Palaearctic Asia (Gelechiidae). – Nota lepid., 2008. – 31 (2) (у співавт.). Л-ра: Elsner G., Huemer P., Tokár Z. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bestimmung – Verbreitung – Flugstandort. Lebensweise der Raupen. – Bratislava, 1999 – S.5-7; Huemer P. & Karsholt O. Gelechiidae I (Gelechiinae: Teleodini, Gelechiini) – In: Huemer P. Karsholt O. and Lyneborg L. (eds): Microlepidoptera of Europe 3 Stenstrup,1999. – P.7-10; Біляшівський М.М., Розора Ж.В. Зоологічний музей // У кн.: Нариси історії біологічного факультету. К., 2004; Аникин В.В. и др. Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России / Ред.: Синëв С.Ю. – Санкт-Петербург – Москва, 2008.

Автор: М.М. Біляшівський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи