ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кілочицький Петро Якович

27.06.1948

Місце народження: с. Сибереж, Ріпкинського району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив з відзнакою Київ. ун-т. в 1972, асп-ру ун-ту (1975). З 1976 –старш. інженер лаб. екології і токсикології, у 1977-86 – асист., з 1986 – доцент, з 2004 – професор каф. зоології. Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Микроспоридии кровососущих комаров долины Днепра, Причерноморья и Крыма»(1980); докт. дис. «Еколого-фауністичний аналіз мікроспоридій кровосисних комарів України»(2003). Чл. спец. вчен. ради Ін-ту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України зі спец. «Зоологія», чл. Вчен.ради біол. ф-ту. Голова метод. ради біол. ф-ту. Напрямок наук. досліджень – мікроспоридії кровосисних комарів. Описав понад 30 нових видів, 2 нових роди та 3 підроди мікроспоридій. Читає нормат. курси «Основи педагогіки», «Методи викладання біології» та спецкурси: «Заг. протозоологія», «Заг. паразитологія», «Біометод», «Зоонози», «Медична та ветеринарна протозоологія».

Автор 78 наук. праць, в т. ч. двох монографій, 20 навч.-метод. розробок.

Осн. праці: Мікроспоридії кровосисних комарів. К., 2002.Основи педагогіки. Курс лекцій для студентів біол. ф-ту. К., 2004. Методика викладання біології. Курс лекцій для студентів біол. ф-ту. К., 2005. Основи педагогіки. Курс лекцій для студентів біол. ф-ту. К., 2004. Методика викладання біології у вищій школі. Курс лекцій для студентів. К., 2008.

Автор: П.Я. Кілочицький

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи