ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Щербак Галина Йосипівна

03.12.1930

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1954 закінчила біол. ф-т, у 1957- асп-ру Київ. ун-ту. У 1957-62 – наук. співроб. спец. лаб. екології та токсикології. У 1962-86 – вчен. секретар Відділення заг. біології, заст. дир, старш., гол. наук. співроб. Ін-ту зоології АН УРСР. У 1981-94 – зав. каф. зоології безхребетних, після 1986 – зав. каф. зоології. У 1994-96– професор каф. зоології. Кандидат дис. «Гамазовые клещи мышевидных грызунов Лесостепи України» (1960), докт. дис. «Клещи семейства Rhodocaridae Палеарктики» (1980). Сфера наук. досліджень: фауністика, систематика та екологія кліщів. Дослідження дали початок планомірному вивченню в Україні як паразитичних, так і вільноживучих гамазових кліщів. Вперше читала спецкурси «Акарологія» та «Основи наук. досліджень». Вчен. секретар секції біології Комітету по Держ.преміях України в галузі науки і техніки (1969-1994). Лауреат Держ. премії СРСР в галузі науки і техніки (1980), нагороджена медалями «За доблесну працю», «В пам’ять 1500-річчя з дня заснування Києва».

Автор понад 100 праць.

Осн. праці: «Определитель обитающих в почве клещей»монографія в 3-х т., М.,1975-1978 (у співавт.); Гамазовые клещи мышевидных грызунов Лесостепи Украины. К., 1962; Зоологія безхребетних. В 3-х книгах. К., 1995-1997 (у співавт.); Зоологія безхребетних. К., 2008 (у співавт.). Л-ра: Васильев В.П. Цінний посібник з акарології // Вісник АН УРСР. 1981, №2; Щербак Галина Йосипівна // Імена України. К., 1999. 

Автор: В. В.Серебряков

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи