ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Совінський Василь Карлович

02.02.1853- 12.04.1917

Місце народження: м. Немирів, тепер Вінницька область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: екстраординарний професор.

Закінчив Немирів. реальну гімназію зі срібною медаллю у 1875, природн. відділення фіз.-мат. ф-ту Київ. Ун-ту св. Володимира у 1875 і одержав ступінь кандидат природн. наук. Працював в ун-ті: з 1877 – консерватор, з 1887 до 1905 – лаборант зоологічної лаб. У 1885 – ступінь магістра зоології, в 1886 – звання приват-доцент з предмету зоологія. В 1903 захищає магіст. дис. «Введение в изучение фауны Понто-Каспийско-Аральского морского бассейна, рассматриваемой с точки зрения самостоятельной зоогеографической провинции». У 1905 в. о. екстраордин. професор по каф. зоології. З 1915 до смерті (1917) працював зав. зоокабінету. Сфера наук. інтересів: проводив дослідження в галузі фауністики, систематики, геогр. поширення і екології водних безхребетних. Вважається другим після К.Ф.Кесслера дослідником фауни України. Вивчав водних безхребетних України і прилеглих до неї районів. Ним детально вивчені групи ракоподібних веслоногих (Copepoda), гіллястовусих (Cladocera), рівноногих (Isopoda), бокоплавів (Аmphipoda), десятиногих (Decapoda); одним з перших займався дослідженням губок Дніпра. Багато зробив для підвищення якості викладання зоології та анатомії людини в ун-ті. За роботу «Amphipoda озера Байкала (сем. Gammaridae)» (1915) йому була присуджена премія імені професор І.І.Рахманінова.

 Автор більш ніж 40 наук. праць. Осн. праці: Очерк фауны пресноводных ракообразных из окрестностей г. Киева и северной части Киевской губернии. К, 1888.Ракообразные Азовского моря. Сравнительно-фаунистический очерк на основании материалов, собранных доктор.ом зоологии А.А. Остроумовым и моих личных наблюдений. К., 1893; Введение в изучение фауны Понто-Каспийско-Аральского морского бассейна, рассматриваемой с точки зрения самостоятельной зоогеографической провинции. К., 1902. Л-ра: Мазурмович Б.М. Розвиток зоології на Україні. К., 1972.; Мазурмович Б.М. О жизни и деятельности зоолога В.К.Совинского // Труды Ин-та истории естествознания и техники. Сер. Биол. науки, 1961, Т. 4. вып. 10; Пічкур Т.В. В.К. Совінський – видатний український зоолог, педагог і організатор науки (До 150-річчя від дня народження) // Наука та науковознавство, 2003. №1. Арх.: ЦДІА України, ф. 708, оп. 356, № 48, арк. 26-35. 

Автор: В. В.Серебряков

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи