ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Зоології науково-дослідна кафедра Зоології науково-дослідна кафедра

Кер. – акад. І.І.Шмальгаузен. Каф. представляли 6 дійсн. чл. і співроб.: М.М.Воскобойніков, Д.О.Белінг, Б.О.Домбровський, Г.О.Лебедєв, М.В.Шарлемань, Н.М.Воскресенський. У різні роки на кафедрі навчалось 10-15 аспірантів. Серед них майбутні гідробіолог П.П. Балабай, етимолог С.Я.Парамонов (більше відомий як один із дослідників «Велесової книги»), генетик, зав. каф. механіки розвитку біол. фак-ту КДУ ім. Т.Г.Шевченка Б.І.Балінський, один з упорядників першого укр. словника зоологічної номенклатури К.Л.Татарко та ін. Робота каф. проходила у 3 секціях: заг. та експерим. зоології, систематики та фауністики, порівн. анатомії тварин. Співроб. та аспіранти досліджували проблеми росту, регенерації, трансплантації, фізіології розвитку тварин з акцентом на потребах теорет. медицини; займалися питаннями охорони природи України. У своїх студіях вони не обмежувались тільки вітч. біол. осередками. Тісні зв’язки підтримувались з Волзькою та Мурман. біол. станціями, ленінград. Зоол. музеєм (зараз Зоол. музей Зоол. ін-ту РАН), здійснювались наук. відрядження закордон (Неаполь, Італія). 1930 реорганізована, увійшла до Ін-ту зоології і біології ВУАН (нині Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України). О.В.Ляпіна

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи