ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Зоології та екології науково-дослідний сектор Зоології та екології науково-дослідний сектор

В 1956 при Канівському заповіднику за рішенням РМ СРСР була створена лаб. арахноентомології. Засн. і наук. кер. лаб. багато років був доктор біологічних наук, професор О. П. Кришталь. В лаб. арахноентомології кілька років працювали вихованці різних каф. біол. ф-ту Київ. ун-ту: 3.С. Донець, І.О. Шевченко, О.В. Вікторов-Набоков, Л.І. Францевич, В.Г. Долін, Н.Г. Дашкіна, І.А. Акімов, Д.Б. Царичкова, В. М. Лоскот, І.В. Коваленко (Левченко), М.С. Крижанівська, С. В. Комаревич, Г.Й. Щербак (Піряник).При підтримці МО СРСР в 1969 у м. Києві цільовим призначенням було збудовано лаб. арахноентомології, до складу якої увійшла лаб. екології бліх під кер. професор О.П. Корнєєва. Об'єднана лаб. отримала назву «Проблемна науково-дослідна лабора-торія екології і токсикології». В Києві в складі співроб. лаб. працювали вихованці інших ф-тів (М.Ю. Голубовський – радіофіз. ф-т; Ю.О. Живоглядов, О. Дюльдін – ф-т кібернетики; Л.Г. Коваленко, М.Я. Краснобрижий, Ю. Бойко. Л.В. Федорова, Є.М. Скриник, Л.М. Шолудченко, К.М. Рубан, Л.Д. Січко – хім. ф-т) і каф. біол. ф-ту (Л.П. Бучацький, Л.П. Сутугіна, М. Топчій – каф. вірусології; 3.С. Ходикіна, Т.І. Дятлова, М.Я. Літвинов, О.О. Бережний – каф. зоології хребетних; А.Г. Пономарьова, В.М. Коржов – каф. біохімії; Н.Д. Міхновська, І.П. Костюченко, В.М. Рибальченко, Т.М. Поважна – каф. мікробіол. Л. Хельман – каф. нижчих рослин), вихованці Київ. пед.ін-ту (В.М. Труш, Л.В. Льогка), УСГА (М.О. Кузнецова), МДУ (В. Пічіхіна), Харків. ун-ту (Т.В. Крижанівська), Воронізького ун-ту (Л.В. Пучкова, кандидатбіологічних наук). Чернів. ун-ту (М.Ю. Ватаманюк). Але осн. кістяк співроб. складали вихованці каф. зоології безхребетних. Крім тих, що працювали в Канів. заповіднику, в Києві приєднались: Т.А. Борейко, Н.М. Ісаєва, Л.В. Карпенко, 3.Ф. Ключко, О.В. Гурандо, Ю.В. Дубровський, Г.М. Дягілєва (Дей), Н.М. Лебединець, А.М. Дубина, Л.О. Корнєєва, А.Г. Кононко, В.П. Шеремет, П.Я. Кілочицький, С.В. Петрусенко, Г. Любченко, З.О. Мальована, В.О. Корисєв, Л.В. Харченко, Т. Верхацька. Т. Антоненко. На каф. приділялась велика увага підготовці висококваліфікованих кадрів в різних галузях: систематиці і фауністиці – (В.П. Шеремет, В.О. Корнєєв, 3.Ф. Ключко, В.Г. Долін, О.В. Гурандо, Н.М. Ісаєва), екології (П.Я.Кілочицький, Ю.В. Дубровський, О.В. Вікторов-Набоков, Н.Г. Дашкіна), біохімії, фізіології комах (Д.Б. Царичкова. Л.В. Карпенко, А.Г. Кононко). В ці ж часи, за завданням МО СРСР, НДЛ екології і токсикології за-ймалась розробкою засобів захисту від зброї масового ураження. В лаб. сформувалися наук. групи, які займались: а) розробкою атрактантів та репелентів (група хіміків під кер. кандидат хім. наук Л.Г. Коваленко). Розроблений ними препарат '«Османол» пройшов випробування і показав добрі репелентні якості; б) група мікробіологів (кер. – кандидатбіологічних наук Н.Д.Міхновська) разом з ін. групами лаб. провела велику роботу щодо розробки і впровадження в практику бактеріального ларвіциду широкого спектру дії – «Бактокуліцид». Цей препарат виготовляли на Бердському хім. заводі в Росії. За його створення співроб. лаб. (Н.Д. Міхновська, І.П. Костючснко, О.В. Вікторов-Набоков, В.П. Шеремет, Н.Г. Дашкіна. та Л.П. Бучацький) на чолі з О.П.Кришталем були вдостоєні звання лауреатів Держ. премії УРСР; в) група вірусологів (кер. кандидат біологічних наук. Л.П. Бучацький) займалась вивченням ентомопатогенних вірусів, їх біол. та фіз.-хім. властивостей з метою створення біопрепаратів; г) група під кер. кандидат біологічних наук Л.Б. Сутугіної займалась вивченням можливості одержання бакуловірусних препаратів в культурах клітин. Розроблені поживні середовища для культур клітин комарів та лускокрилих; д) група під кер. кандидатбіологічних наук О.В. Вікторова-Набокова проводила випробування та впровадження в практику розроблених в лаб. препаратів хім., мікробіол. та вірусол. походження, а також модифікацією методів ведення культури кімнатної мухи. В цій же групі кандидатфіз.-мат.наук М.Ю. Голубовський займався вивченням можливості застосування променевої стерилізації для боротьби з синантропними мухами та кровосисними двокрилими; е) група під кер. Т.І. Дятлової вивчала екол.-фізіол. особливості різних видів бліх з метою введення їх у лаб. культури; є) група під кер. кандидатбіологічних наук Д.Б. Царичкової вивчала гістологію мух та кровосисних комарів; ж) група під кер. кандидат біологічних наук Н.Г. Дашкіної досліджувала екол. особливості комарів і розробляла методи ведення їх культур. Ця група постачала культури комарів для хіміків, мікробіологів, вірусологів, біохіміків для проведення останніми наук.-досл. роботи; з) група під кер. кандидат біологічних наук М.С. Крижанівської вивчала особливості розвитку хвороби зернових культур – стеблової іржі. За успіхи в роботі за завданням МО СРСР група співроб. лаб. (Н.Д. Міхновська, Л.Г. Коваленко, О.В. Вікторов-Набоков, М.С. Крижанівська) нагороджена орденами та медалями. Нагороджений був і наук. кер. лаб. – О. П. Кришталь. Після 1990 лаб. очолювали доктор біологічних наук А.Л. Бойко, доктор біологічних наук. Л.П. Бучацький, доктор біологічних наук Ю.Г. Вервес. У 2002 лаб. було перейменовано в НДЛ зоології та екології. На сьогодні персонал НДС зоології та екології при каф. зоології нараховує 1 старш. наук. співроб. (О.В.Бідзіля), 3 наук. співроб. (О.О.Григорєва, І.В.Давиденко, О.Є.Зиков), 1 мол. наук. співроб. (Л.В.Горобець) та 4 інженери різних категорій (М.В.Алексєєнко, Т.В.Акуленко, А.В.Дроздовська, М.О.Міщенко), які працюють в руслі наук. тематики каф. Лаб. співпрацює з: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України; Інститут гідробіології НАН України; Інститут захисту рослин НААН України; Інститут рибного господарства НААН України; Wetlands International (Нідерланди); ОМРО (Франція). Колективні праці останніх років: Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (1998-2008 рр.) / За ред. Г. В. Лисиченка та В. В. Серебрякова. – К., 2010; Статус и численность гнездовых популяций ОМРО приоритетных видов птиц в Украине / Под ред. В. В. Серебрякова. – К., 2003; Зимові обліки птахів водно-болотного комплексу в Києві та околицях у 2008-2009 рр. – Херсон, 2009. П.Я. Кілочицький

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи