ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


2. Від укладачів 2. Від укладачів

З нагоди відзначення низки славних дат в історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 200-річчя Тараса Шевченка, 180-річчя Київського університету і 25-річчя запровадження університетської Премії імені Тараса Шевченка, та враховуючи його важливу роль як провідного навчально-наукового центру України у формуванні національної еліти – педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, підготовлено довідник «Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету».

У зв’язку зі змінами назви Університету впродовж усього часу існування Премії у цьому виданні запропоновано його уніфіковану назву – «Київський університет».

Довідник документально засвідчує започаткування Премії, представляє хронологію її присудження та галерею університетських шевченківських лауреатів.

За основу біографічної інформації про лауреатів Премії взято електронний ресурс «Енциклопедія Київського університету». Його було творчо опрацьовано та доповнено згідно з розробленою схемою і з урахуванням широкого спектру друкованих та електронних джерел. Відповідно, вихід у світ цього довідкового видання можна розцінювати як етап реалізації проекту видання «Енциклопедії Київського університету».

Перелік університетських шевченківських лауреатів за всі роки існування Премії налічує 240 персоналій, переважну більшість з яких (195) представлено у цьому виданні.

У «Галереї лауреатів» укладачі довідника намагалися представити портрети лауреатів у всій багатогранності їхніх творчих і наукових інтересів. біографічні довідки включають основні віхи освітнього та наукового вдосконалення, професійного зростання лауреатів, знайомлять з найважливішими напрямами їхньої наукової та громадської діяльності, сферою наукових зацікавлень та основними досягненнями, наводять головний оприлюднений доробок – друковані праці. Показовим, на думку укладачів, є максимально повний перелік нагород і відзнак лауреатів, який показує їхнє наукове, державне та громадське визнання. Біограми лауреатів доповнюються вказівками на джерела інформації включно з Інтернет-ресурсами.

Укладачі довідника висловлюють щиру подяку всім, хто активно долучився до його виходу в світ: завідувачці Навчально-наукової лабораторії шевченкознавства Інституту філології В. І. Гнатенко, секретаріату Вченої Ради й співробітникам архіву Університету, зокрема, С. І. Дяченко, Н. Л. Щербині, Ф.С. Птаху, а також заступникам деканів (директорів) з наукової та навчальної роботи всіх підрозділів, завдяки сприянню яких здійснено це видання.

Володимир Бугров,
Світлана Кагамлик

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи