ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


3. Історія Премії імені Тараса Шевченка Київського університету в документах 3.  Історія Премії імені Тараса Шевченка Київського університету в документах

Наказ ректора Київського університету про запровадження Премії імені Тараса Шевченка

З метою дальшого підвищення творчої активності науково-педагогічних працівників. аспірантів і студентів університету в проведенні наукових досліджень рішенням Вченої Ради запроваджено Премію імені Тараса Шевченка. Вона присуджуватиметься за результатами конкурсу наукових робіт щорічно до дня народження поета – дві премії з дипломами викладачам і науковим співробітникам у розмірі 500 крб., аспірантам і студентам у розмірі 200 крб.

На здобуття Премії імені Тараса Шевченка приймаються наукові праці з гуманітарних, природничих і технічних наук, виконані як окремими викладачами, науковими співробітниками і студентами, так і колективами (не більше трьох осіб). Кожному переможцеві конкурсу (або співавторові колективної роботи) вручається диплом і премія. Премія співавторам роботи виплачується рівними частинами.

Премію затверджено Вченою радою Київського університету
(Протокол № 10 від 4 травня 1989 р.).

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою
Київського національного
університету
імені Тараса Шевченка
29 червня 1998 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію імені Тараса Шевченка
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
(Зі змінами, внесеними Вченою радою Київського національного університету
імені Тараса Шевченка 4 грудня 2006 року, протокол № 4)


1. Загальні положення

1.1 Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка присуджується Вченою радою університету:

– за вагомі дослідження, які сприяють розвитку гуманітарних та природничих наук, утверджують високий авторитет університетської науки на міжнародному рівні;

– за цикл наукових праць, монографій, книг, статей;

– за підручники та навчальні посібники;

– за наукові праці з актуальних проблем у певній галузі науки (аспіранти і студенти можуть подавати рукописи і праці обсягом не менше двох друкованих аркушів);

– пріоритет надається науковим працям, монографіям, книгам, підручникам та навчальним посібникам, опублікованим державною мовою.

1.2 Присуджується щороку десять Премій імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в тому числі:

– дві – викладачам та науковим співробітника за наукові праці, монографії;

– дві – викладачам та науковим співробітникам за підручники, навчальні посібники;

– дві – молодим ученим (кандидатам, докторам наук віком до 35 років);

– дві – аспірантам;

– дві – студентам.

В кожній номінації одна премія присуджується представникам природничих факультетів і одна – представникам гуманітарних факультетів.

Розмір Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка визначається кожного року ректором.

1.3 Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, не може перевищувати трьох чоловік і повинен включати лише осіб, які були безпосередніми учасниками виконання роботи і є співробітниками університету.

Лауреатам Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наявності визначних досягнень може повторно присуджуватися Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за нові роботи, але не раніше, як за п’ять років після попереднього присудження.

Не допускається включення до колективу претендентів осіб:

– які виконували тільки адміністративні, консультативні та організаційні функції;

– що удостоєні за цю роботу іншої премії наукових установ та організацій, державної нагороди України;

– які включені до колективу претендентів за іншу роботу, висунуту на здобуття Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1.4 До розгляду не приймаються:

– наукові праці та підручники, якщо їх опубліковано у завершеному вигляді менше, ніж за шість місяців до висунення;

– роботи, вже удостоєні інших премій установ і організацій, Державної премії України або інших країн.

2. Порядок висування та представлення робіт

2.1 Висування та представлення робіт на здобуття Премії провадяться Вченими радами факультетів, кафедрами. Робота може бути висунена і особисто авторами.

2.2 Рішення про висунення роботи або монографії на здобуття Премії приймається відкритим голосуванням на засіданні Комісії Вченої ради університету з питань науки (за наявності кворуму) після попереднього громадського обговорення робіт і творчого внеску претендентів.

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи