ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черваньов Дмитро Миколайович

08.01.1938- 11.03.2013

Місце народження: с. Богданівка Васильківського району Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1961 механічний факультет Київського політехнічного інституту (тепер Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»), 1967 – економічний факультет Вечірнього університету м. Києва. З 1967 навчався в аспірантурі економічного факультету Київського університету. 1970 захистив кандидатську дисертацію «Специализация межотраслевых производств и технический прогресс в машиностроении», 1981 – докторську дисертацію «Экономические проблемы развития межотраслевых производств». Від 1975 працював у Київському університеті: доцент кафедри економіки і планування народного господарства СРСР (1975–77), старший науковий співробітник НДЧ університету (1977–79). У 1979–92 – доцент, професор, завідувач кафедри економіки і планування народного господарства СРСР (з 1986 – кафедра економіки народного господарства); у 1992–2002 – декан економічного факультету, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва (з 2001 – кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності), з лютого 2003 – професор цієї кафедри. У 1983–86 – проректор з наукової роботи Київського інституту народного господарства (нині Київський національний економічний університет). Створив і очолював у 1996–2011 Інститут менеджменту та фінансів при Київському університеті. Викладав курси «Формування системи прикладних методів менеджменту», «Організація та управління нововведеннями» тощо. Академік Академії економічних наук України, академік Академії технологічних наук України, академік Академії інформатики України, академік Академії економічної кібернетики України, академік Міжнародної кадрової академії. Створив (1983) та очолив спеціалізовану вчену раду з економічних наук у Київському університеті, де було захищено 20 докторських та 180 кандидатських дисертацій. У 1996–2001 очолював Науково-методичну комісію з менеджменту Науково-методичної ради Міністерства освіти й науки України. За його ініціативою створено Науково-методичну комісію з економіки та управління класичних університетів, розроблено стандарти підготовки магістрів економічних наук у класичних університетах. Консультант комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, консультант Міністра фінансів України. Член редколегій збірника наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Економіка», журналів «Вища освіта», «Маркетинг в Україні», науково-технічного інформаційного видання УкрІНТЕІ «Науково-технічна інформація». Сфера наукових зацікавлень: актуальні проблеми організації та управління нововведеннями, оцінювання діяльності вищих навчальних закладів. Започаткував новий науковий напрям: дослідження проблем розвитку міжгалузевих науково-виробничих комплексів, державної науково-технічної та інноваційної політики. Сформував наукову школу «Дослідження та формування інноваційно-інвестиційної політики та системи менеджменту її реалізації», у межах якої було створено кафедру інноваційного менеджменту та підприємництва – першу в Україні та другу в країнах СНД, де відбувається підготовка фахівців з менеджменту у сфері інноваційної діяльності та державної науково-технічної політики. У межах наукової школи захищено понад 30 докторських та кандидатських дисертацій у галузі економічних наук. Керував проектом «Темпус-Тасіс JEP-21135-2000» спільно з Сандерлендським університетом (Великобританія), Македонським та Арістотельським університетами м. Салоніки (Греція), Донецьким національним університетом, згідно з яким ініційовано відкриття нової спеціальності «Прикладна економіка» для підготовки магістрів у класичних університетах України. Наукові праці: Автор понад 260 публікацій, у тому числі 17 монографій та 22 підручників і посібників з грифом МОН України. З них найважливіші: Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси). Проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: Підручник. – К., 2001; Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К., 2003; Міждисциплінарний словник з менеджменту: Навчальний посібник. – К., 2011 (у співавт.); Система інноваційного менеджменту: теорія і практика: Підручник. – К., 2012; Система інтерактивних технологій організації навчального процесу. Практикум: Навчальний посібник. – К., 2012. Нагороди, відзнаки: почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1997); орден «За розвиток науки та освіти» Міжнародної кадрової Академії (2002); Премія імені Тараса Шевченка Київського університету (2002); орден св. Володимира ІV ступеня Предстоятеля УПЦ Блаженнійшого Володимира (2002); Золота медаль «10 років незалежності України» І ступеня Міжнародного Академічного Рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна» (2002); Почесні грамоти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2003, 2006, 2013); орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2003), орден Пошани Міжнародної кадрової академії (2003); Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (2004); Золота медаль Міжнародної кадрової Академії «За ефективне управління»; Почесна нагорода «Інтелект нації» Асамблеї ділових кіл (2006); Медаль АН ВШ України «Ушинський К. Д.» (2007); почесне звання «Кращий викладач економічного факультету Київського університету» (2007); почесне звання «Заслужений професор Київського університету» (2008); Хрест Пошани «За духовне відродження» Українського фонду науково-економічного та юридичного співробітництва; медаль Національної Академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода» (2013). Джерела: http://www.kiembss.univ.kiev.ua/; http://econom.univ.kiev.ua/; http://newspaper.univ.kiev.ua; http://eu.univ.kiev.ua.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи