ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кукуш Олександр Георгійович

23.05.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1979 механіко-математичний факультет, згодом аспірантуру кафедри математичного аналізу Київського університету. 1982 захистив кандидатську дисертацію «Слабка збіжність мір і збіжність моментів у нескінченновимірних просторах», 1995 – докторську дисертацію «Асимптотичні властивості нескінченновимірних параметрів випадкових процесів». Від 1979 працює в Київському університеті: інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, асистент, доцент, професор кафедри математичного аналізу механіко-математичного факультету. Читає нормативні курси з теорії міри та інтеграла, а також з функціонального аналізу та інтегральних рівнянь. Розробив і читає спеціальні курси «Гауссові міри в гільбертовому просторі», «Сплайни в статистиці», «Теорія оптимальних стратегій в Європейських опціонах», «Моделі регресії з похибками у змінних». Брав участь у науково-дослідних проектах у Статистичному центрі при Київському університеті з розробки алгоритмів і програм статистичної обробки інформації. Підготував 9 кандидатів фізико-математичних наук. Член ученої ради механіко-математичного факультету; член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій в Інституті прикладної математики і механіки НАН України (м. Донецьк). Заступник головного редактора журналу «У світі математики», член редколегії журналів «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Journal of Creative Education», «Journal of Classical Analysis», «International Journal of Advanced Education Research». Рецензує та реферує статті для міжнародних журналів, зокрема: «Mathematical Review» та «Zentralblatt für Mathematik». Член Міжнародного статистичного інституту, член Американського математичного товариства, член Киівського математичного товариства. Неодноразово був членом журі Всеукраїнської олімпіади юних математиків, Соросівської математичної олімпіади школярів, заступником голови журі Всеукраїнського турніру юних математиків, членом журі київської математичної олімпіади школярів. Незмінний заступник голови журі олімпіади з математики механіко-математичного факультету Київського університету. Cфера наукових зацікавлень: асимптотична статистика випадкових процесів, фінансова й актуарна математика, прикладна статистика, біостатистика, математична освіта. Відповідно до міжнародної європейської програми TEMPUS-TACIS «Статистичні аспекти економіки» проводив спільні дослідження зі шведськими вченими з фінансової математики. Згідно з європейським проектом INTAS працював над дослідженням асимптотичної статистики. Бере участь у науково-дослідних проектах Національного авіаційного університету з питань організації диспетчерської авіаційної служби, а також в Інституті радіаційної медицини НАМН України з питань оцінювання радіаційних ризиків. Наукові праці: Автор понад 200 публікацій, зокрема в журналах: «Journal of Multivariate Analysis», «International Journal of Biostatistics», «Journal of Statistical Planning and Inference», «Numerische Mathematik», «Computational Statistics and Data Analysis», «Computers and Mathematics Applications», «Metrika», «Теория вероятностей и ееприменения», «Inference for Stochastic Processes», «Insurance: Mathematics and Economics». З них найважливіші: Геометрия на плоскости планиметрия. – Минск, 1996 (у співавт.); Геометрія 7–9 кл. Поглиблений курс. – К., 1998 (у співавт.); Монотонные последовательности и функции. – К., 1989; Theory of Stochastic Processes with Applications to Financial Mathematics and Risk Theory: Problem Books in Mathematics. – Springer, NY, 2009 (у співавт.). Нагороди, відзнаки: Премія імені Тараса Шевченка Київського університету (2006), звання «Відмінник народної освіти України» (2008), пам’ятна медаль імені М. М. Боголюбова «За високий рівень наукових результатів в галузі математичної науки» (2009). Джерела: http://www.mechmat.univ.kiev.ua/eng/ppages/kukush/index.htm.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи