ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Анісімова Людмила Анатоліївна

23.06.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1995 з відзнакою економічний факультет, 1998 – аспірантуру кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського університету. У 2003 захистила кандидатську дисертацію «Моделювання еколого-економічних взаємодій за допомогою мереж Петрі». Стажувалася в корпорації «ТСМ Груп» («Трансекспо Систем Менеджмент Груп», м. Київ, 2011), у Сандерлендському університеті (University of Sunderland, Великобританія, 2003). Від 1998 працює у Київському університеті: асистент, доцент (з 2005) кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності. Викладає курси: «Менеджмент», «Управління якістю», «Сучасні технології управління загальною якістю (TQM)». 2006–09 – секретар вченої ради економічного факультету. Сфера наукових зацікавлень: проблеми управління якістю в умовах глобалізації, розвиток менеджменту в інформаційному суспільстві, проблеми лідерства і сучасної мотивації. Наукові праці: Автор 58 публікацій, у тому числі 47 – у фахових вітчизняних та іноземних виданнях, 2 навчальних посібників (1 з грифом МОН України). З них найважливіші: Конспект лекций по магистерской специальности «Прикладная экономика» // Т. IV. Прикладные модули / Под ред. проф. В. М. Соболева – Донецк, 2004. – С. 227–333; Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Менеджмент». – К., 2007; Загальне управління якістю – ефективний спосіб управління бізнесом // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2007. – № 3. – С. 34–43; Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Економіка. – 2011. – Вип. 128. – С. 24–27; Особливості моделювання ринкових економічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Економіка. – 2011. – Вип. 121–122. – С. 89–93; Міждисциплінарний словник з менеджменту / За ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. – К., 2011; Improving the quality management system in conditions of the market globalization // International scientific-practical seminar «Ukraine-EU-CZECH republic: current status and future trends». – Prague, Kherson, 3–8 May 2011. – Р. 6–10; Внедрение систем менеджмента качества в контексте инновационного развития предприятия // Перспективы инновационного развития республики Беларусь. – Брест, 2012. – С. 90–92; Організаційні інновації та управління якістю Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера // Сучасне звучання економічних та управлінських ідей. – К., 2012. – С. 97–100; Особенности использования концепции всеобщего управления качеством в условиях глобализации // Россия и Украина в глобализированном мире: проблемы и перспективы. – М., 2013; Improvement of motivation methods in modern activity conditions // Journal L´Association 1901 «SEPIKE». – Norderstedt, Deutschland, 2013. – Р. 9–13. Нагороди, відзнаки: Премія імені Тараса Шевченка Київського університету (2007). Джерела: http://econom.univ.kiev.ua.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи