ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Берзін Павло Сергійович

28.06.1978

Місце народження: м. Білогірськ, Автономна Республіка Крим.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 2001 юридичний факультет Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2004 захистив кандидатську дисертацію «Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України», 2010 – докторську дисертацію «Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регулювання». Від 2004 працює у Київському університеті: асистент (2004–2007), доцент (з 2007), професор (з 2011) кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету. Заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Київському університеті; відповідальний редактор збірника наукових праць «Альманах кримінального права». Сфера наукових зацікавлень: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Наукові праці: Автор і співавтор понад 150 публікацій, зокрема трьох видань Науково-практичного коментаря до Кримінального кодексу України (К 2005, 2008, 2009). З них найважливіші: Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України: Монографія. – К., 2005; Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Навчальний посібник. – К., 2007; Грошові обчислення в кримінальному праві України: Навчальний посібник. – К., 2009; Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення: Монографія. – К., 2009; Кримінальне право України: Практикум: навчальний посібник. – К., 2010 (у співавт.); Київська школа кримінального права (1834–1960 рр.): історико-правове дослідження: Монографія. 2-ге вид., виправлене та доповн. – К., 2013. Нагороди, відзнаки: Стипендія Кабінету Міністрів України (2005–07), Премія імені Тараса Шевченка Київського університету (2008), Перша премія ІІІ Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М. І. Туган-Барановського (2009). Джерела: http://law.univ.kiev.ua/kafedry/kryminalnoho-prava-ta-kryminolohii/item/616-berzin-pavlo-serhiiovych; http://eu.univ.kiev.ua.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи