ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гаращенко Федір Георгійович

16.11.1947

Місце народження: с. Благодатне Долинського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1972 факультет кібернетики, 1975 – аспірантуру кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики Київського університету. 1975 захистив кандидатську дисертацію «Исследование задач практической устойчивости и стабилизации движения численными методами», 1984 – докторську дисертацію «Разработка численных методов исследования устойчивости и их применение к оптимизации динамики пучков». Від 1972 працює на факультеті кібернетики Київського університету: молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник (з 1975), асистент (з 1977), старший викладач (з 1980), доцент (з 1985), професор (з 1986), завідувач (з 1999) кафедри моделювання складних систем. Підготував 1 доктора і 21 кандидата наук. Академік АН ВШ України (з 2006). Член Ученої ради Київського університету, голова постійної комісії Вченої ради університету з питань організації наукової роботи. Член експертних рад ВАК України з інформатики та обчислювальної техніки; член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій; член редколегій журналів «Проблеми управління та інформатики», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (серії «Кібернетика» та «Фізико-математичні науки»), «Обчислювальна та прикладна математика», «Волинський математичний вісник». Сфера наукових зацікавлень: якісний аналіз та оцінка програмних траєкторій у системах керування; дослідження задач практичної стійкості динамічних систем; розвиток методів структурно-параметричної та недиференційованої оптимізації; розв’язування задач чутливості та розрахунку допусків на параметри; розвиток методів оптимального керування пучками траєкторій; розробка нових технологій з оптимального синтезу структурованих динамічних систем; оптимальне проектування прискорювальних та фокусувальних систем; моделювання та оптимізація систем керування орієнтацією мікросупутників; розробка адаптивних алгоритмічних та програмних технологій для розв’язування задач аналізу, класифікації та розпізнавання голосової інформації та зображень; розвиток методів цифрової обробки інформації; створення нових технологій для стиснення інформації. Наукові праці: Автор понад 250 публікацій, у тому числі 6 монографій, 1 підручника і 8 навчальних посібників. З них найважливіші: Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков. – К., 1985 (у співавт.); Практична стійкість та структурна оптимізація динамічних систем. – К., 2000 (у співавт.); Сучасні методи та інформаційні технології математичного моделювання, аналізу і оптимізації складних систем. – К., 2006 (у співавт.); Вступ до аналізу чутливості параметричних систем. – К., 2006 (у співавт.); Диференціальні рівняння для інформатиків. – К., 2008 (у співавт.); Розвиток методів і технологій моделювання складних систем. – К., 2009 (у співавт.); Практична стійкість, оцінки та оптимізація. – К., 2008 (у співавт.). Нагороди, відзнаки: медаль «В пам’ять 1500-ліття Києва» (1982), звання «Кращий професор Київського університету» (1988, 1998), Премія імені Тараса Шевченка Київського університету (2007), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2007), почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», почесне звання «Заслужений професор Київського університету» (2010), Нагорода Ярослава Мудрого АН ВШ України (2010), Державна премія України в галузі науки і техніки (2011). Джерела: Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть: Довідник. – К., 2002; Факультету кібернетики – 40. – К., 2009; Академія наук вищої школи України. 1992–2010: Довідник; http://uk.wikipedia.org/wiki/Гаращенко_Федір_Георгійович; http://mss.unicyb.kiev.ua/index.php?p=staff&staff=1; http://eu.univ.kiev.ua.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи