ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Голубовська Ірина Олександрівна

05.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1979 філологічний факультет, 1989 – аспірантуру Київського університету. 1989 захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантичні особливості дієслівної полісемії (на матеріалі англійської, французької, української та російської мов)». Стажувалась у Гуманітарній академії імені Олександра Гейштора (2011, Пултуськ, Польща). Від 1979 працює в Київському університеті: асистент (1979–1992), доцент (1992–2005), завідувач (з 2005) кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології. Викладає курси «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Історія лінгвістичних учень», «Актуальні проблеми лінгвістики», «Лінгвокультурологічні виміри класичних мов», «Сучасна лінгвістика та класичні мови», «Семіотика та лінгвістика». Член двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій (Інститут філології Київського університету, Інститут сходознавства НАН України). Головний редактор збірника наукових праць «Studia Linguistica». Сфера наукових зацікавлень: методологія і методи лінгвістичних досліджень, структурна лінгвістика, лінгвосеміотика, когнітивна лінгвістика, сугестивна лінгвістика, лінгвокультурологія, комунікативна лінгвістика, зіставне й типологічне мовознавство, перекладознавство, психолінгвістика, культура античного світу, методика викладання української та російської мов як іноземних. Наукові праці: автор 134 публікацій, у тому числі 4 навчальних посібників з грифом МОН України. З них найважливіші: Китайська мова (посібник для початківців). – К., 1999 (у співавт.); Ваше мнение...? Пособие по разговорной практике для студентов продвинутого этапа обучения – Тайбей, 2000 (у співавт.); Laugh and Learn: Навчальний посібник. – К., 2004; Русские идиомы: история и функционирование: Навчальний посібник. – К., 2007; Вступ до мовознавства: Навчальний посібник. – Ч. 1, 2. – К., 2007, 2010 (у співавт., гол. редактор); Актуальні проблеми лінгвістики: Навчальний посібник. – К., 2012 (у співавт.); Багатомовний юридичний словник-довідник. – К., 2012 (у співавт., гол. редактор); Этнические особенности языковых картин мира: Монографія. – К., 2002; Етнічні особливості мовних картин світу: Монографія. – К., 2004. Нагороди, відзнаки: Премія імені Тараса Шевченка Київського університету (2014). Джерела: http://www.philology.kiev.ua/php/4/3/gr.pdf; http://eu.univ.kiev.ua.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи