ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Григорук Валерій Іванович

18.07.1951

Місце народження: с. Хижники Старокостянтинівcького району Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1973 радіофізичний факультет, 1976 – аспірантуру Київського університету. 1982 захистив кандидатську дисертацію «Исследование колебательно-фононного взаимодействия в примесных щелочно-галоидных кристаллах методом ИК спектроскопии», 2001 – докторську дисертацію «Фізичні закономірності перетворення оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі». Від 1976 працює на радіофізичному факультеті (нині – факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем) Київського університету: молодший науковий співробітник (1976–1978), молодший науковий співробітник (1980–83), асистент (1983–88), доцент (1988–1993) кафедри нелінійної оптики; доцент кафедри радіоелектроніки (1993–96); доцент кафедри напівпровідникової радіоелектроніки (1996–2001); професор, завідувач кафедри квантової радіофізики (з 2002). Виконував обов’язки заступника декана факультету з навчальної роботи: вечірньої (1984–93) та денної (1993–2002), декана радіофізичного факультету (2002–2007). Проректор з наукової роботи Київського університету (2008–2012). Викладає лекційні курси: «Квантова радіофізика і нелінійна оптика», «Лазерний зв’язок», «Електродинаміка та оптика світловодів», «Інтегральна й волоконна оптика», «Оптоелектроніка». Член журі Всеукраїнських студентських олімпіад з фізики, учнівських та студентських турнірів з фізики. Голова експертної ради ДАК з природничих наук та математики; заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій; член Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України; член Громадської ради при ВАК України. Віце-президент АН ВШ України (з 2010). Сфера наукових зацікавлень: трансформація оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі, квантова радіофізика. Дослідив закономірності відновлення просторової та поляризаційної структур випромінювання, яке пройшло багатомодовий волоконний світловод, вивчав закономірності корекції хвильового фронту при його оберненні на основі нелінійно-оптичних явищ, встановив характер взаємодії імпульсів з волоконними світловодами. Наукові праці: Автор понад 200 публікацій, у тому числі 4 підручників, 7 патентів і термінологічних словників з радіофізики та оптоелектроніки. З них найважливіші: Лазерна фізика: Підручник. – 2-е вид. – К., 1999 (у співавт.); Експериментальна лазерна фізика: Підручник. – К., 2004 (у співавт.); On the controllable change of the refractive index of a silicone polimer // Ukrainian Journal of Physics. – 2005. – Vol. 50. – № 10 (у співавт.); Сучасний термінологічний словник з радіофізики. – К., 2006 (у співавт.); Новий метод отримання вуглецевих наноструктур з використанням оптики ближнього поля // Український хімічний журнал. – 2006. – Т. 72. – № 1 (у співавт.); Physical aspects of digital synthesis and recontruction of the moltiview diffractive images // Proceedings of SPIE. – 2006. – Vol. 6136 (у співавт.); Експериментальна лазерна оптика: Підручник для студентів ВНЗ. – К., 2007 (у співавт.); Голографическая интерферометрия жидкостей на длине волны гелий-неонового лазера при микроволновом облучении // Оптика и спектроскопия. – 2008. – Т. 104. – № 5 (у співавт.); Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки. – К., 2011 (у співавт.). Нагороди, відзнаки: медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), Премія імені Тараса Шевченка Київського університету (2000), Державна премія України в галузі науки і техніки (2001). Джерела: Академія наук вищої школи України. 1992–2010: Довідник; Енциклопедія сучасної України. – Т. 6. – К., 2006.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Імена славних сучасників. – К., 2004; Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. – К., 2002; Радіофізичний факультет: 55 років. – К., 2007; Радіофізичний факультет: 60 років. – К., 2012; http://www.rpd.univ.kiev.ua/persons/grigoruk; http://uk.wikipedia.org/wiki/; http://www.rpd.univ.kiev.ua/persons/grigoruk; http://eu.univ.kiev.ua.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи