ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Німці в історії Київського університету Німці в історії Київського університету

Винниченко І., Винниченко Р.
Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – К.: Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім.
У розвідці на основі, головно, архівних джерел висвітлюється діяльність осіб німецького походження, які спричинились до створення, становлення та розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка від часу його заснування до середини ХХ ст. Також лапідарно окреслюється місце німців в історичному просторі України та Києва.
Bei den Forschungen werden hauptsächlich Archivunterlagen über die Tätigkeit Persönlichkeiten deutscher Abstammung berücksichtigt, die bis zur Gründung und Entwicklung der Kyjiwer Staatsuniversität Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts zurückreichen. Die Rolle der Deutschen in Kyjiw und der Ukraine werden überblicksartig dargestellt.
Завантажити книгу
Завантажити ілюстрації

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи