ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Радіаційної біохімії наукова школа

Фундатором застосування в Київ. ун-ті радіоізотопних методів у біохім. дослідженнях та вивчення радіаційно-індукованих біохім. ефектів у середині 50-х років ХХ століття стали доктор біологічних наук, професор, чл.-кор. НАН України Д.Л.Фердман (1903-1970) та доктор біологічних наук, професор С.Ф. Сопін (1917-1973), їхні учні, серед яких Р.П. Виноградова, М.Є.Кучеренко, Б.О. Цудзевич. Школа з радіаційної біохімії була сформована доктором біологічних наук, професор, акад. НАН України М.Є. Кучеренком (1939-2007). Представниками школи з радіац. біохімії, наук. і пед. діяльність яких пов’язана з каф. біохімії, є доктори біологічних наук, професор Р.П Виноградова., Б.О.Цудзевич, О.М. Васильєв, В.М. Войціцький, Л.І. Остапченко, О.П. Матишевська, С.В. Хижняк, кандидат біологічних наук, доцент А.Р. Литвиненко, В.І. Гаврилей (1943-2002), Ю.Д. Бабенюк, А.В. Майданюк, А.В. Давиденко, Т.Р. Андрійчук, І.В. Компанець, наук. співроб. лаб. фізико-хімічної біології. За час існування наук. школи з радіаційної біохімії, її представниками захищені 9 докт. та 78 кандидат дис. Осн. наук. напрями школи з радіац. біохімії – дослідження дії іонізуючої радіації та інших факторів на функціон. активність регуляторних сигнальних систем і реалізацію їх відповіді, радіац.-індуковану модифікацію структурного стану клітинних мембран, дослідження молекул.-біохім. механізмів індукції та розвитку загибелі клітини. Ведеться наук.-обґрунтований пошук ефективних протипроменевих засобів. Наук. школа з радіац. біохімії Київ. ун-ту плідно співпрацює з рядом навч. закладів та наук. установ України, Росії, Угорщини, Польщі, Німеччини. Представники школи з радіац. біохімії є авторами цілої низки видань з цієї галузі науки, осн. з яких є «Основи молекул. радіобіології», «Біол. метилювання та його модифікація на різних етапах променевого ураження», «Радіорезистентність і регуляція метаболізму нервової тканини», «Молекул. механізми регуляції активності циклонуклеотид- та кальцій-залежних протеїнкіназ лімфоїдних клітин в умовах радіаційного впливу», «Радіаційно-індукована структурно-метаболічна модифікація ентероцитів та лімфоїдних клітин». <i>Б.О. Цудзевич</i>

Засновники:  доктор біологічних наук,професор, акад. НАН України М.Є. Кучеренко (1939-2007)
Рік заснування:  1970

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи