ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Історико-етнографічне товариство при університеті св. Володимира

Самобутня наук. школа, створена з ініціативи М.В.Довнар-Запольського, яка існувала на іст.-філол. ф-ті у березні – жовтні 1903. На спеціальних засіданнях, проведених на ф-ті 07.03. та 27.03.1903, було розглянуто клопотання 20 студ.-ініціаторів створення іст.-етногр. тов-ва. Очільником новоствореного тов-ва керівництвом іст.-філол. ф-ту був призначений проф. М.В.Довнар-Запольський. Підготовлений ініціативною групою проект статуту тов-ва був поданий на затвердження радою ун-ту. 23.05.1903 статут іст.-етногр. тов-ва було затверджено і подано на розгляд до канцелярії попечителя Київ. навч. округу. 30.09.1903 відбулося перше і останнє засідання тов-ва. У відповіді попечителя Київ. навч. округу, яка надійшла до ун-ту 08.10.1903, рекомендувалося замінити у статуті назву «товариство» на «гурток». Тому всі подальші засідання тов-во проводило вже з новою офіційною назвою «Історико-етнографічний гурток при Університеті св.Володимира». В.П.Капелюшний

Засновники:  М.В.Довнар-Запольський
Рік заснування:  1903

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи