ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Біофізики відділу наукова школа

Був створений у 1965, а у 2008 – трансформований у НДС «Біофізика», а з 2011 знову у відділ «Біофізики». Фундатором, наук. кер. і зав. відділу 1965-80 був видатний фізіолог, акад. П. Г. Богач, з 1981 – 2001 кандидат біологічних наук, старш. наук. співроб. В.М. Данилова, 2001 – 2008 докт. біологічних наук, професор М.С.Мірошниченко, з 2008 відділ очолює докт. біологічних наук, старш. наук. співроб. Н.Є. Нурищенко. Осн. наук. напрями відділу спрямовані на вивчення клітинних, молекул. механізмів м’язового скорочення, дослідж. механізмів впливу фіз. факторів на норм. та патологічно змінені тканини гладеньких та скелетних м’язів, а також. моделювання конформаційної рухливості білкових молекул. Співроб. розроблено високочутливі методи температурно-пертурбаційної диференц. спектрофотометрії і низькотемпературної флуоресценції, двохвильовий флуоресцентний метод, методи виділення, очистки та ідентифікації скоротливих білків і досліджено їх біофізичні і біохім. властивості, створено модель м’язового ушкодження, дослідж. механізми дії ультразвуку різних параметрів.Значний внесок у розвиток відділу внесли: докт. біологічних наук, професор В.Л.Зима, кандидатбіологічних наук, старш. наук. співроб. В.Соколова,кандидатбіологічних наук, старш. наук. співроб. В.С Трегубов., кандидатбіологічних наук, старш. наук. співроб. Філенко А.М., кандидатбіологічних наук Сопін Г.Є., кандидатбіологічних наук Дубонос В.М., кандидатбіологічних наук Янковський Д.С., кандидатбіологічних наук, старш. наук. співроб. Бабійчук Е.Б., кандидатбіологічних наук Бабійчук В.С., кандидатбіологічних наук,. Кулікова Н.В., кандидат біологічних наук Омельянюк В.С., кандидат біологічних наук, с. н. с. Т.Д.Преображенська, Шаховський А.М., Маринич В.О., Качкарова Л.А, які працювали у відділі у різні роки.На сьогодні співроб. відділу є докт. біологічних наук, старш. наук. співроб.,Нурищенко Н. Є., кандидат хім. наук Каніболоцький Д.С., кандидат біологічних наук Трушина В.А., кандидат біологічних наук Мединська К.О., кандидат біологічних наук Цейслер Ю.В, кандидат біологічних наук Собко В.М, Пелюх Л.І.. Відділ Біофізики тісно співпрацює з лаб. радіаційної біохімії Наук. центру радіаційної медицини АМН України, лаб. біофізики Ін-ту отоларингології ім. професор О.С. Коломийченка АМН України, відділом клітинної біології Патрського ун-ту (Греція), Ін-том молекул. біології і генетики АН України, Ін-том молекул. біології Австрійської АН (Австрія), Ін-том анатомії Бернського ун-ту (Швейцарія), Ін-том експерим. біології ім. Ненцького Польс. академії наук (Польща). Осн. результати опубліковані в понад 700 наук. працях є 3 авт. свідоцтва. Н.Є. Нурищенко

Засновники:  акад.емік П. Г. Богач
Рік заснування:  1965

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи