ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Геофізики наукова школа

Заснована у 1948 доктором геолого-мінералогічних наук, професор В.М. Головциним та очолювана нині доктором геолого-мінералолічних наук, професор. С.А. Вижвою. Представники школи – професори: Ю.В. Тімошин, Г.Т. Продайвода, К.О. Гура, А.А. Гроза, В.М. Курганський, доценти: М.В. Рева, А.В. Сухорада, І.В. Віршило, П.І. Грищук, асистенти: Д.А. Безродний, І.В. Тішаєв, старш. наук. співроб. І.І. Онищук, наук. співробітники: К.М. Бондар, І.М. Безродна. Осн. напрямки наук. діяльності школи: – геоелектричні дослідження земних надр, розробка нових методів електрометричних досліджень та методик аналізу експерим. спостережень; – тензорна петрофізика; – сейсмоакустичні дослідження гірських порід; – нелінійна геофізика; – фізика Землі; – геофізика природ. і техногенних катастроф; – інж. та екол. геофізика; – геофіз. дослідження свердловин у процесі буріння та пром. геофізика; – петрофізичні дослідження гірських порід; – автоматизована інтерпретація гравімагнітних аномалій; – комплексування геофіз. методів для вирішення задач ґрунт. покриву та пошуків рудних корисних копалин.М.В. Рева

Засновники:  професор В.М. Головцин
Рік заснування:  1948

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи