ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Палеонтолого-стратиграфічних досліджень наукова школа

Заснована з ініціативи професора К.М. Феофілактова, який у 1845 заклав гол. засади для її створення та подальшого розвитку. Школа розвиває дослідження фундамент.-наук. характеру. Гол. напрями досліджень: 1. Палеонтолого-стратиграфічні дослідження фанерозойських відкладів України (з метою удосконалення заг., регіон. та місц. стратиграфічних шкал). Проводяться: біостратиграфічні дослідження осадових відкладів різного віку, аналіз палеогеографічних та палеобіономічних умов, історії геол. розвитку та формування корисних копалин. За наук. напрямком розроблені фаціальні моделі поширення карбонатних відкладів ярузької, малиновецької та рукшинської серій силуру Волино-Поділля (доцент. В.П. Гриценко). Виконані оригінальні літолого-палеогеграфічні та палеобіономічні реконструкції осн. етапів становлення та розвитку альб-сеноманського епіконтинентального морськ. басейну пд. та пд. заходу України, які відображають осн. особливості геол. історії регіону на рубежі рання-пізня крейда (доцент. Л.С. Киселевич). 2. Розробка стратиграфічних схем вендських, силурійських, крейдових, палеогенових та неогенових відкладів України, які є частиною стратиграфічних шкал Пратетису, Палеотетису, Тетису та Паратетису. Значно поповнені списки та характеристики комплексів безскелетних організмів венду Волино-Поділля (асист. А.Ш. Мєнасова). Розроблені зональні біостратиграфічні схеми силуру Волино-Поділля за геліолітоідеями, табулятами та строматопоратами (доцент. В.П. Гриценко). Встановлені біостратиграфічна зональна неповнота розрізів альбських та сеноманських відкладів Криму та Серед. Придністров’я. Вперше на Серед. Придністров’ї виділені та палеонт. обґрунтовані біостратиграфічні зони трьох самостійних під’ярусів сеноманського ярусу (доцент. Л.С. Киселевич). Розроблена уніфікована стратиграфічна схема палеогенових відкладів Східноєвроп. платформи та прилеглих регіонів (професор. С.А. Мороз). 3. Створення метод. засад дослідження четвертинних відкладів України та створення кореляційних схем (доцент. І.Б. Люрин, наук. співроб. Л.В. Попова). За результатами наук. діяльності стратиграфічно-палеонт. школи підготовлені та захищені докт. та кандидат дисертації, опубліковано понад 100 монографій та навч. посіб. Л.С. Киселевич

Засновники:  професор К.М. Феофілактов
Рік заснування:  1845

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи