ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фундаментальних проблем фізіології травлення наукова школа

Школа фундамент.-наук. та прикладного спрямування вирішує проблеми нейрогуморальних механізмів регуляції секреторної, всмоктувальної та моторно-евакуаторної функцій шлунково-кишкового тракту, зовнішньо секреторної функції печінки та її кровопостачання, молекул. механізмів та біохім. особливостей функціонування шлунково-кишкового тракту, ульцерогенезу та передпухлинних станів, мембранотропної і біоміметичної активності біорегуляторів та розробляє методи профілактики та лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, виразкового коліту, раку шлунка та товстого кишечнику, портальної гіпертензії. Наук. розробки світового рівня: нейрогуморальна регуляція процесів секреції та всмоктування у травному тракті; молекул. механізми та біохім. особливості функціонування клітин слизової оболонки травного тракту за умов норми та патології; взаємодія гормонів і пептидів на рівні клітинних мембран; електрогенез гладком’язових і секреторних клітин шлунково-кишкового тракту; біофіз. механізми м'язового скорочення. Роботу школи очолюють кер. напрямів: Експерим.-клінічна біохімія процесів травлення (наук. кер. – доктор біологічних наук, професор Л.І.Остапченко). Фізіологія та фармакологія травлення (наук. кер. – доктор біологічних наук, професор Т.В.Берегова). Мембранологія (наук. кер. – доктор біологічних наук, професор В.К.Рибальченко). Фізіологія серцево-судинної та гепато-біліарної систем (наук. кер. – доктор біологічних наук, старш. наук. співроб. П.І.Янчук). Фізіологія та біофізика м'язового скорочення (наук. кер. – доктор біологічних наук, професор М.С. Мірошниченко). У діяльності школи беруть участь 7 докторів наук (Л.І.Остапченко, Т.В.Берегова, В.К.Рибальченко, П.І.Янчук, М.С.Мірошниченко, С.П.Весельський, Н.Є.Нурищенко) та понад 20 кандидат наук. Ряд вихованців ун-ту продовжують свою наук. діяльність за напрямками школи в провідних ун-тах світу: А.І. Масюк (США), Т.В. Масюк (США), Т.А. Хоменко (США), Ф.В.Бурдига (Англія), Н.В. Куликова (Польща), Е.Б. Бабійчук (Швейцарія), В.С. Бабійчук (Швейцарія). Видатні вчені школи: академік АН УРСР, доктор біологічних наук, професор П.Г. Богач, доктор біологічних наук, професор П.Д. Харченко, акад. АН СРСР, акад. АН України, доктор біологічних наук П.Г. Костюк, акад. АН України, доктор біологічних наук В.І. Скок. Вагомий внесок у розвиток фундамент. проблем фізіології травлення зробили доктор біологічних наук, професор Б.Є. Єсипенко, доктор біологічних наук, професор Косенко А.Ф., доктор біологічних наук, професор Гройсман С.Д., доктор біологічних наук, професор В.О. Цибенко, доктор біологічних наук, професор Чайченко Г.М., доктор біологічних наук, професор А.І. Масюк, доктор біологічних наук П.С.Ляшенко, доктор біологічних наук, професор Ф.В. Бурдига, доктор біологічних наук З.Д. Скрипнюк. Т. В.Берегова

Засновники:  професор, академік АН УРСР П. Г.Богач
Рік заснування:  1960

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи