ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Структурно-тектонічного аналізу наукова школа

Гол. засади для створення школи структурно-тектонічного аналізу сформовані ректором Київ. ун-ту В.Г. Бондарчуком, який у 1946 заклав основи для розвитку нового у теорет. тектоніці та геоморфології напряму, що випливав із прогресивних уявлень про діалектичну єдність процесу розвитку структури і рельєфу земної кори. Закладений в основі цього напрямку структурно-геоморфологічний аналіз був застосований для з’ясування історії розвитку осадочної товщі України і розробки раціональної схеми геолого-тектонічного районування її території. Наук. дослідження напряму продовжені професор. В.С. Заїка-Новацьким у вирішенні проблем стратиграфії, літолого-фаціального та структурно-формаційного аналізу докембрійських утворень, дослідженні структурної еволюції вулканогенно-осадочних та плутонічно-метаморфічних комплексів УЩ, Гірського Криму та Копет-Дагу. У кін. 1990-х наук. напрям розвивався як структурно-парагенетичний під кер. професор. О.І. Лукієнко. Наук. дослідження продовжуються та доповнюються тектонофізичними методами структурного аналізу професор. В.В. Шевчука. З 2005 набув розвитку новітній напрям мат. моделювання геол. процесів та структур. Продовжувачі наук. школи: асп. каф. І.В. Соловйов, Л.В. Осьмачко та Д.В. Кравченко, наук. дослідження яких завершились захистом кандидат дис. Протягом існування школи структурно-тектонічного аналізу підготовлені та захищені докт. та кандидат дис. За результатами досліджень опубліковано ряд монографій, статей, навч. посіб. та підруч. Д.В. Кравченко

Засновники:  В.Г. Бондарчук
Рік заснування:  1946

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи