ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гідрохімії та гідроекології наукова школа

Наукові керівники школи: В.К. Хільчевський – д-р геогр. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри гідрології та гідроекології - розробив основи гідрохімії регіональних басейнових систем в умовах антропогенного впливу; О.Г. Ободовський - д-р геогр. наук, професор кафедри гідрології та гідроекології - виконав гідролого-екологічний аналіз руслових процесів для річок України. Заснована школа в 1972 р. на базі проблемної науково-дослідної лабораторії гідрохімії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Засновник школи – д-р геогр. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.І. Пелешенко, який дослідив взаємозв’язок хімічного складу різних типів природних вод суші, коли гостро постало питання забруднення вод України. Відомі вчені – представники школи, які зробили значний внесок у дослідження якості природних вод: Л.М. Горєв (зрошувальні меліорації), Д.В. Закревський (осушувальні меліорації), М.І. Ромась (водойми-охолоджувачі АЕС). Продовжувачі: В.І. Осадчий - член-кор. НАН України очолює Укр. н.-д. гідромет. ін-т; С.І. Сніжко – зав. кафедри метеорології і кліматології ун-ту; В.В. Гребінь – д-р геогр. наук. Загальна кількість учнів наукової школи понад 40. Захищено дисертацій: 11 докторських, 25 кандидатських. Опубліковано понад 50 монографій. Результати досліджень реалізовано через 10 міжнародних та понад 60 вітчизняних наукових проектів. Разом з вченими Гідрохімічного інституту (Росія) було розроблено і видано фундаментальний «Гидрохимический атлас СССР» (1990), вперше у міжнародній практиці для території всієї країни було виконано і опубліковано узагальнення Л.М. Горєва, В.І. Пелешенка і В.К. Хільчевського «Гідрохімія України» (1995), карти якості річкових вод, розроблені з вченими УкрНДГМІ, увійшли до «Національного атласу України» (2007), виконано оптимізацію нормативів моніторингу якості вод у системі Держводагенства України згідно вимог Європейського Союзу (2004). Представники школи працюють у наукових установах України, Росії, Канади. Досягнення визнані в низці країн Європейського Союзу та СНД. Я.Б. Олійник

Засновники:  професор В.І. Пелешенко
Рік заснування:  1972

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи