ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Регіональних суспільно-географічних процесів наукова школа

Наукова школа географічного факультету. Школа фундамент.-наук. спрямування, заснована 1946 з ініціативи акад. АН УРСР К.Г. Воблого. Очолювали: проф. О.Т. Діброва (1946–73), проф. М.Д. Пістун (1973–98), проф. Я.Б. Олійник (з 1998). Напрямки досліджень: теорет. та методол. проблеми сусп. географії. Зміст досліджень: висвітлено наук. статус сусп. географії, розкрито основи географії госп-ва і соціально-геогр. розвитку в регіон. вимірі, розглянуто наук. положення територ. організації сусп-ва, вивчено геогр. основи взаємодії сусп-ва і природи, досліджено закономірності формування територіально-виробничих комплексів і економіки районів, розкрито теоретико-методол. основи територ. орг. агропромислового комплексу, визначено осн. завдання конструктивної регіон. політики, розроблено теоретико-методол. засади сусп.-геогр. прогнозування регіон. розвитку, виявлені сусп.-геогр. основи регіон. природокористування. За матеріалами наук. досліджень школи захищені дисертації: канд. – 50, докт. – 15. Видатні вчені школи: акад. АН УРСР К.Г. Воблий, професори: М.Д. Пістун, О.Т. Діброва, С.І. Іщук, П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, В.М. Юрківський, О.В. Гладкий, І.Ф. Мукомель, Б.П. Яценко, О.О. Любіцева, І.Г. Смирнов, О.О. Бейдик, К.В. Мезенцев. Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / За ред. Я.Б. Олійника. К., 2007. Я.Б. Олійник

Засновники:  академік АН УРСР К.Г. Воблий
Рік заснування:  1946

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи