ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Методології та організації статистики, обліку, аналізу і аудиту в умовах їх стандартизації і гармонізації наукова школа

Посилення ролі екон. прикладної освіти в класичних ун-тах України сприяло значному розширенню вивченню обліково-аналіт. дисциплін і створенню укр. вченим проф. В.Г. Швецем протягом 1994-2008 рр. наук. школи, діяльність якої зосереджена на розробці методол., метод. та організаційних засад статистики, обліку, аналізу та аудиту в умовах їх гармонізації та стандартизації. За сприяння Швеця В.Г. каф. обліку і аудиту Київ. ун-ту перетворилась у потужний творчий наук.-пед. колектив, де працюють відомі в Україні і за її межами д-ри екон. наук, проф. С.С. Герасименко, Г.І. Купалова, Н.В. Ковтун, Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, Н.О. Гура, які є сертифікованими аудиторами, чл. методол рад МФ та Держкомстату України, експертних рад МОН, спец. вчених рад та редколегій фахових наук.-практ. видань. Під кер. В.Г. Швеця захищено більше 20 канд. та докт. дис., д-ри наук мають захищених аспірантів, які розвивають і поглиблюють актуальні аспекти обліково-аналіт. науки. Результати наук.-пед. діяльності Швеця В.Г. знайшли своє відображення у більше як 100 наук. та наук.-метод. працях, в т. ч. монографіях, навч. посібниках та підручниках з грифом МОН, які перевидавалися багато разів. За результатами наук. пошуків школи проф. Швеця В.Г. каф. обліку та аудиту щорічно проводить наук.-практ. конференції, круглі столи та наук. семінари, в яких беруть участь провідні вчені України, зарубіжні вчені, фахівці держ. установ, банків та підприємств. Плідна співпраця каф. з профільними Комітетами ВР, Адміністрацією Президента, МФ, МОН, Держкомстатом України, Аудиторською і Рахунковою палатами України та Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) сприяє реалізації наук. здобутків і удосконаленню навч. процесу з підготовки фахівців. Каф. має вагомі напрацювання щодо удосконалення обліково-аналітичної освіти в класичних ун-тах і є певною лабораторією передового досвіду викладання обліково-аналітичних дисциплін в ун-тах та підготовки бакалаврів і магістрів екон. наук. Г.І. Купалова

Засновники:  проф. В.Г. Швець
Рік заснування:  1994

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи