ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Диференціальних та інтегральних рівнянь наукова школа

Засн. в 1950-ті роки акад. Ю.О.Митропольським; нині кер. школи є акад. НАН України, д-р фіз.-мат. н., проф. А.М.Самойленко та акад. НАН України, д. фіз.-мат. н., проф. М.О.Перестюк. Осн. напрями наук. діяльності школи: теорія інтегральних та інваріантних множин нелінійних динамічних систем; теорія систем з імпульсною дією; дослідження асимптотичної поведінки розв’язків диф. рівнянь; теорія стійкості стохастичних диф. рівнянь; абстрактна теорія многозначних напівпроцесів та їх глобальних атракторів. М.Ф. Городній

Засновники:  академік Ю.О.Митропольський
Рік заснування:  1950

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи