ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Спеціальне конструкторське бюро «Спектр»

СКБ «Спектр» при Київ. ун-ті створено у 1986 р. на базі наук.-досл. лаб. при каф. теорії ймовірностей та мат. статистики мех.-мат. ф-ту. Мета створення СКБ «Спектр» – впровадження у практику наук. досягнень у галузі теорії ймовірностей та мат. статистики і залучення до цього студентів. Співроб. СКБ «Спектр» виконували роботи, які фінансувалися держ. бюджетними коштами і через господарсько-договірні теми. Замовниками останніх виступало Мін. оборони СРСР. Ініціатива створення та активна участь у становленні СКБ «Спектр» належали зав. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики, чл.-кор. НАН України М.Й.Ядренку та проф. цієї ж каф., наук. кер. СКБ (1986–1990) Д.С.Сільвестрову. Зусиллями понад 60 працівників СКБ «Спектр» було створено низку пакетів прикладних програм для обчислювальної техніки. Зокрема, пакет обробки надійнісної інформ. (кер. – д-р фіз.-мат. наук М.В.Карташов), пакет статистичної обробки малих вибірок (кер. – д-р фіз.-мат. наук Ю.С.Мішура) та інші. Суттєві здобутки колективу СКБ сприяли тому, що у 1991 р. він був призначений головним серед виконавців (а це наук. підрозділи Москви, Мурманська, Іркутська, Алма-Ати, Томська та ін. міст кол. СРСР) теми з розробки методів автоматизованого прийняття рішень та керування спеціальними системами в умовах впливу геофізичних факторів космічного простору. Наук. кер. цією темою, як і СКБ «Спектр» вцілому, виконував д-р фіз.-мат. наук В.І.Масол. У 1995 р. у зв’язку з економічною кризою в Україні було призупинено фінансування госп.-договірних тем. Наслідком цього стало призупинення діяльності СКБ «Спектр». Станом на 1 січня 2004 р. звіти про роботу СКБ зберігаються у наук. біб-ці Київ. ун-ту. В.І. Масол

Засновники:  чл.-кор. НАН України М.Й.Ядренко
Рік заснування:  1986

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи