ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Теорії ймовірностей наукова школа

Заснована в 1949 р. акад. Б.В.Гнєденком, протягом багатьох років школою керував член-кор. Нан України проф. М.Й. Ядренко. Нині представниками школи є професори Ю.С.Мішура, М.В.Карташов, Ю.В.Козаченко, Р.Є.Майборода. М.П. Моклячук. Осн. напрями наук. діяльності школи: теорія випадкових процесів та полів; статистика випадкових процесів і полів; стохастичний аналіз; стохастичні диф. рівняння; ґауссівські випадкові процеси та їх узагальнення; лінійні та нелінійні методи мат. статистики; фінансова та актуарна математика. М.Ф. Городній

Засновники:  академік Б.В.Гнєденко
Рік заснування:  1949

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи