ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Досліджень та формування інноваційно-інвестиційної політики та системи менеджменту її реалізації наукова школа

Під кер. проф. Черваньова Д.М. було започатковано новий наук. напрям з проблем розвитку міжгалузевих наук.-виробничих комплексів, наук.-тех. та інновац. політики, наслідком якого стало створення наук. школи. В рамках наук. школи створено каф. інновац. менеджменту та підприємництва (менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності), лабораторію екон. методів управління наук. дослідженнями і розробками Міністерства освіти УРСР. При кафедрі були створені також малі підприємства організаційно-економічних та управлінських досліджень «Оргекодосвід», «Кафедра», перший в СРСР Індустріальний коледж зі спеціалізації інноваційний менеджмент. У межах наук. школи проф. Д.М. Черваньова захищені 10 докт. та 30 канд. дис. у галузі екон. наук з актуальних проблем економіки та управління НТП. Cеред представників школи: д.екон.н., професори Гончарова Н.П., Редькін О.С., Калитич Г.І., Шегда А.В., Старостіна А.О., Мельник П.В., Щелкунов В.І., Єгоров І.Ю., Альфред Еппе, Лойпольд Вольганг; к.екон.н., доценти Жилінська О.І., Дражан М.Г., Шморгун Н.П., Марченко І.Ф., Пащенко Т.В., Бурчевський В.З., Касевич А.О., Дука А.П., Герасименко О.О., Бобирєва О.В., Святненко В.Ю., Овчаренко Т.С., Оліх Л.А.; к.екон.н. Золотаревська Л.Я., Шингур М.В., Денисенко А.А., Кухта П.В., Чеберкус Д.В., Нетреба І.О., Петровська Т.Е. Результати досліджень наук. школи опубліковані у понад 500 наук. працях. На базі досліджень школи: здійснювався перехід НДЧ ун-ту на госпрозрахунок; була розроблена система метод. матеріалів для вищих закладів освіти, МОН України, а також для профільних комітетів ВР України та Уряду з питань розробки проектів законів та законодавчих актів у сферах демонополізації, вищої освіти, власності, науково-технічної та інновац. діяльності, а також внесено пропозиції до «Концепції науково-технологічного та інновац. розвитку України» та ін. Було розроблено стандарт підготовки класичними університетами фахівців з вищою освітою за спец. 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності», що був введений у дію у 2007. О.І.Жилінська

Засновники:  проф. Черваньов Д.М.
Рік заснування:  1990

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи