ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Міжнародних відносин і світової політики наукова школа ІМВ

Завдяки зусиллям його учнів та послідовників, ця школа, очолювана наразі проф. В.А. Манжолою, успішно розвивається. В рамках н. ш. склалися такі осн. наук. напрями: «Міжн. процеси та світ. політика» (проф. М.М. Білоусов, В.А. Манжола, О.А. Коппель, доц. В.Ю. Константинов, С.В. Андрущенко, старш. наук. співроб. О.А. Бордиловська, Н.М. Весела); «Міжн. безпека та зовнішньопол. стратегії» (проф. Г.М. Перепелиця, С.П. Галака, О.С. Пархомчук, доц. М.Г. Капітоненко, І.О. Мінгазутдінов, наук. співроб. О.Л. Хилько), «Європ. політика та європ. інтеграція» (проф. В.В. Копійка, В.Ю. Крушинський, М.С. Каменецький, С.А. Субботін, М.А. Миронова, наук. співроб. С.О. Божко), «Україна у постбіполярній системі міжн. відносин» (проф. В.А. Манжола, Л.Ф. Гайдуков, В.Ю. Крушинський, Г.М. Перепелиця, доц. С.В. Андрущенко, М.Г. Капітоненко, В.Ю. Константинов, І.О. Мінгазутдінов). Результатами фундамент. досліджень представників наук. школи стали інноваційні розробки моделей інтеграц. процесу та процесу розширення ЄС в умовах постбіполярної Європи, феномену «Великої Європи» в контексті безпекових та політ. процесів на континенті, комплексний аналіз ролі великих держав в європ. інтеграції. Значний внесок було зроблено у дослідження проблем регіон. безпеки в трансатлант. просторі, Сх. Європі, на Бл. та Сер. Сході, у аналіз новітніх тенденцій у царині ядерної політики великих держав та нерозповсюдження ядерної зброї. Значні наук. здобутки досягнуті дослідниками у розробці та вдосконаленні методол. підходів до аналізу та прогнозування міжн. конфліктів, а також місця і ролі України в постбіполярній системі міжн. відносин. За напрямами досліджень наук. школи захищено 12 докт. та понад 130 канд. дис. Представниками н. ш. видано десятки монографій та сотні наук. статей, у т.ч.: Г.Н. Цветков «СССР-США: Отношения, влияющие на судьбы мира». К., 1988, В.А. Манжола «Ядерное оружие Франции и вопросы европейской безопасности». К., 1989, О.А. Коппель «Перська затока: проблеми безпеки у 80-90-і рр.». К., 1998, С.П. Галака «Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах». К., 2002, Крушинський В.Ю. «Британська Європа чи Європейська Британія». К., 2003; Перепелиця Г.М. «Конфлікти в посткомуністичній Європі. К., 2003, С.В. Андрущенко «Україна в сучасному геополітичному просторі». К., 2005, «Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи» / за ред. Л.В. Губерського, К., 2007, В.А. Манжола, В.М. Вдовенко «Нейтралітет та позаблоковість в європейській системі міжнародних відносин». К., 2007, В.В. Копійка «Розширення Європейського Союзу та Україна». К., 2008. Представники н. ш. проф. В.А. Манжола, С.П. Галака, В.В. Копійка, О.А. Коппель, В.Ю. Крушинський, Г.М. Перепелиця, доц. І.О. Мінгазутдінов є співавт. розділів у колект. монографіях, які видані в Бельгії, Великій Британії, Ірані, Канаді, Польщі, Росії, Франції, Швейцарії, ін. країнах. Щорічно проводяться міжн. наук. конференції з актуальних проблем міжн. відносин і світ. політики із залученням пров. вчених. Важливим міжн. наук. форумом стали щорічні «Цвєтковські читання». Результати наук. досліджень доповідаються на конференціях у багатьох заруб. наук. та навч. закладах: Королівському ін-ті міжн. досліджень, Міжн. ін-ті стратегічних досліджень, Лондон. школі економіки, Ун-ті Пн. Лондону (усі – Велика Британія), Москов. держ. ін-ті (ун-ті) міжн. відносин (рос. МГИМО), Ін-ті Європи РАН, Ін-ті світ. економіки і міжн. відносин РАН (Росія), Ін-ті міжн. відносин, Оборонному коледжі НАТО (Італія), Дипломат. академії при МЗС КНР, Польськ. ін-ті міжн. відносин, Ін-ті міжн. відносин Вроцлавського ун-ту (Польща), Вільному ун-ті Брюсселя (Бельгія), Ін-ті політ. наук (Париж), Франц. ін-ті міжн. відносин, ун-тах Нансі, Сорбонна, Пантеон-Асса, Фонді стратегічних досліджень (усі – Франція), Йоркському та Оттавському ун-тах (Канада), Оборонному коледжі Швеції тощо. В.А. Манжола

Засновники:  Г.М. Цвєтков
Рік заснування:  1950

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи