ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Теорії мови, мовлення та історії лінгвістики наукова школа

Школа фундамент.-наук. досліджень у галузі заг. лінгвістики і слов’янського мовознавства, зокрема укр. і рос., а також класич. філології. Тривалий час школою кер. професор. Семчинський С.В. Нині у діяльності наук. школи беруть участь бл. 50 науковців (професор. Клименко Н.Ф., Снитко О.С., Слухай Н.В., Мойсієнко А.К., Шевченко Л.І., Мосенкіс Ю.Л., Голубовська І.О., Кудрявцева Л.О., Дядечко Л.П., Черниш Т.О., Бондаренко І.П; доцент. Паламарчук О.Л., Чемес В.Ф., Плющ Н.П., Бас-Кононенко О.В., Миронова В.М., Звонська Л.Л. та ін. Осн. напряки наук. діяльності школи: когнітивна лінгвістика, дослідження мови як діяльності, дослідження систем.-структурних властивостей мови, інструментальне дослідження звукової будови мови, теорем. граматика; заг. лексикологія, функціонування і розвиток укр. та рос. мов за різних сусп. умов; мовні контакти, етнолінгв., соціолінгв., психолінгв., міфопоетика худ. мовлення, медіалінгв., проблеми класич. філології. Теряєв Дмитро Олексійович (9.01.1964, м. Київ), кандидат філологічних наук, доцент. 1986 закінчив філологічний ф-т, асп-ру, докт-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1989: асист., викл., доцент. каф. російської мови філологічного ф-ту, заст. декана філологічного ф-ту (2000–01). Кандидат дис. «Слово в рос. мовленні як артикуляційно-акустична єдність (експер.-фонет. дослідження)» (1990). Фахівець з теорет. та експерим. фонетики. Осн. праці: Оптимизация изучения языка на базе экспериментально-фонетического исследования // Русское слово в мировой культуре. Материалы Х Конгресса МАПРЯЛ. СПб., 2003; Акустическая структура звучащей стихотворной речи (фонетический эксперимент) // Система і структура східнослов’янських мов. К., 2003.

Засновники:  професор, доктор філологічних наук А.О. Білецький
Рік заснування:  1950

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи