ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Західноєвропейських мов, літератур та перекладу наукова школа

Школу засн. 1906 р. професором І. Шаровольським, першим деканом ф-ту західноєвроп. мов і л-р. На післявоєнному етапі розвитку школу очолив відомий германіст доктор філологічних наук, професор., акад. Фризької АН (Нідерланди) Жлуктенко Ю.О. Чимало років над проблемами германістики плідно працювала професор. Раєвська Н.М. У галузі романістики вагомий внесок зробили професор. Андрієвська О.О., Литвиненко Є.В. Елліністичний напрям розробили з 1958 р. професор. Білецький А.О. та доцент. Чернишова Т.М. Перекладознавчі дослідження було започатковано у 30-ті рр. видатним перекладачем професор. М. Зеровим та перекладознавцем акад. А. Кримським. Біля витоків сучас. досліджень заруб. л-ри стояли професор. Савченко С.В., Родзєвич С.І., Якимович Т.К., Шахова К.О. Нині у діяльності школи беруть участь професор. Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф., Бурбело В.Б., Крючков Г.Г., Смущинська І.В., Неборсіна Н.П., Гетьман З.О., Корбозерова Н.М., Карабан В.І., Кияк Т.Р., Коломієць Л.В., Козловський В.В. Осн. напрями наук. досліджень: германістика, романістика, елліністика, перекладознавство.

Засновники:  професор І. Шаровольський
Рік заснування:  1906

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи