ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Моделювання та оптимізації інформаційних систем наукова школа

Моделювання та оптимізації інформаційних систем наук. школа. Засновник школи – І. Ляшко, д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. НАН України, лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. М.Крилова НАН України, Засл. діяч науки і техніки України. Школу засновано в 1968. Нині наук. школу очолює С. Ляшко, д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАН України, зав. каф. обчисл. математики. Школа фундамент.-наук. спрямування. У діяльності школи беруть участь 45 науковців. Наук. розробки у галузі мат. теорії фільтрації сприяли розв'язанню практично важливих задач руху ґрунтових вод і пов'язаних з цим рухом процесів. Розробка наближених методів розв'язування задач теорії фільтрації, а трохи згодом і більш заг. задач підземного масопереносу стала одним з напрямів, що багато років визначали обличчя кафедри обчислювальної математики. Під кер. І.Ляшка сформувалася одна з найпотужніших на терені СРСР наукових шкіл з мат. теорії фільтрації. Наук. досягнення вчених школи здобули визнання у країні і за її межами. Крім цього вихованцями школи розв'язано чимало задач мат. фізики, які мають застосування в ін. галузях науки і техніки. Зокрема, це прямі і обернені задачі захисту металевих споруд від корозії, процеси течії хімічно нерівноважних потоків в каналах змінного профілю. Результати С.Ляшка, одержані у галузі теорії та методів розв'язування задач оптимального керування лінійними системами, застосовано при розробці системи підтримки прийняття рішень для захисту підземних вод від забруднень, при розробці і дослідженні високоефективних методів чисельного розв'язування задач тепломасопереносу, при побудові системи оптимального керування в екології. Осн. результати наук. досліджень школи: отримано ряд нових даних у розв'язуванні крайових задач мат. фізики, теорії функцій комплексного змінного та узагальнених аналітичних функцій; розроблено ефективні методи розв'язування деяких задач теорії керування; створено теорію узагальненої оптимізації лінійних систем. Видатні вчені школи: чл.-кор. НАН України В. Скопецький, С.Ляшко, д-ри фіз.-мат. наук С.Войцехівський, А.Гладкий, О. Грищенко, Б. Рубльов, Д. Номіровський, Д. Клюшин, д-ри техн. наук Г. Мистецький, В. Кудін. Розроблені методи були використані при розрахунках фільтраційних характеристик гребель Канів. та Київ. ГЕС, для прогнозування забруднень підземних вод у зоні Чорнобильської АЕС та в басейні р. Дніпро, в оборонній тематиці. Тематика досліджень наук. школи широко застосовується в навч. процесі та при підготовці дис. аспірантами і докторантами. Загалом, наук. досягнення школи було оприлюднено у 18 монографіях, 21 підруч. та навч. посіб. більш ніж у 250 статтях і брошурах, 6 авт. свідоцтвах. <i>С.І.Ляшко</i>

Засновники:  академік І.Ляшко
Рік заснування:  1968

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи