ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нелінійної оптики наукова школа

Школу започаткував проф. І.І.Конділенко, чл.-кор. АН УРСР. Осн. напрями наук. діяльності школи: Дослідження спонтанного та вимушеного комбінаційного розсіювання світла і створення на їх основі приладів дистанційного зондування атмосфери (лідарів). Дослідження фіз. закономірностей нелінійно-оптичного перетворення сигналів на основі вивчення статист. методів помноження та змішування частот. Дослідження закономірностей явища обернення хвильового фронту лазерного випромінювання, на основі чого запропоновано адаптивний модулятор добротності лазерного резонатора. Дослідження впливу домішкових іонів на фізичні властивості лужно-галоїдних кристалів. Розробка теорет. основ та експерим. методів дослідження явищ фемтосекундної оптики. Результати досліджень узагальнено у 6 монографіях.Члени наук. школи захистили понад 30 канд. та 12 докт. дис., серед них члени унів. школи, В.І.Григорук, Д.М.Говорун, І.І.Конділенко П.А.Коротков, В.В.Обуховський, В.С.Овечко, В.Л.Стрижевський, Ю.П.Цященко. Двоє з них - В.І. Григорук і П.А. Коротков - удостоєні звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки у 2001 р.

Засновники:  проф. І.І.Конділенко
Рік заснування:  1972

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи