ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фізики напівпровідників наукова школа

Школу засновано в 1949 акад. АН України В.Є. Лашкарьовим. У подальшому її очолювали професори В.І.Ляшенко, Ю.І.Карханін , В.І. Стріха. Наук. керівник школи наразі - О. В. Третяк, проф., акад. АПН України. Осн. напрямки наук. діяльності школи: Дослідження генераційно-рекомбінаційних процесів та електронного транспорту в напівпровідниках та напівпровідникових структурах. Теорет. та експерим. дослідження електронного переносу двовимірних вільних носіїв заряду в напівпровідникових наноструктурах. Дослідження електрофізичних та фотоелектричних ефектів в органічних напівпровідниках та шаруватих структурах на їх основі. Визначення впливу зовнішніх факторів на параметри поверхнево-барєрних структур з включеннями нанокристалічних напівпровідників і використання таких ефектів для сенсорики. Розробка фіз. моделей та модернізація методів дослідження параметрів глибоких центрів із складною енергетичною будовою. Проведені дослідження узагальнені в 22 монографіях. Члени школи захистили понад 50 канд. і 13 докт. дисертацій – викладачів та співробітників ун-ту: В.І.Стріха, В.М.Добровольський, Г.П.Пека, В.А.Бродовий, Г.А.Холодар, Ю.В.Воробйов, О.В.Третяк, Д.І.Шека, Ю.С.Жарких, Є.В.Бузаньова, В.В.Ільченко, В.А.Скришевський, Г.В.Кузнецов. Серед вихованців школи 21 лауреат держ. премій СРСР та УРСР, понад 20 академіків і чл.-кор. НАН України та інших академій, в тому числі: акад. НАНУ О.В. Снітко (лауреат Держ. премії України), чл.-кор. НАНУ В.Г. Литовченко (лауреат Держ. премії України), чл-кор. НАНУ М.К. Шейнкман (лауреат Держ. премії України), чл.-кор. НАНУ Б.О.Нестеренко, лауреат Ленінської премії СРСР Л.О.Петров, лауреати Держ. премії СРСР В.І.Калмановський, І.М.Цидільківський, лауреати Держ. премії України Ю.О.Тхорик, Л.В.Ляшенко, А.К.Смовж, С.О. Добролеж. Серед лауреатів Державних премій України в галузі науки і техніки – 7 представників школи фізики напівпровідників вчених ф-ту: В.І.Стріха, В.М. Добровольський (двічі), С.П.Павлюк, Г.П.Пека, Г.А Холодар, Д.І.Шека, О.В.Третяк.

Засновники:  акад. АН України В.Є. Лашкарьов
Рік заснування:  1949

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи