ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фізичної електроніки та фізики поверхні наукова школа

Школу засновано в 1937 чл.-кор. АН УРСР, проф. Н.Д. Моргулісом. Наук. кер. школи натепер – М. Г. Находкін, проф., акад. НАН України, Засл. проф. Київ. ун-ту, Засл. діяч науки і техніки УРСР. Осн. напрями наук. діяльності школи: Вивчення процесів взаємодії електронів та м’якого рентгенівського випромінювання з твердим тілом, вторинно-електрон. емісії. Розвиток методів електрон. спектроскопії, скануючої тунельної мікроскопії та лазерної мас-спектроскопії, в тому числі, в фізиці поверхні та нанотехнологіях. Експерим. дослідження та розрахунки формування наноструктур в надтонких адсорбованих шарах та тонких плівках. Експерим. дослідження газових розрядів різних типів, у тому числі, для плазмохімії. Комп. моделювання запорошеної плазми, плазмово-пучкових систем та мікроплазмових розрядів. За результатами виконаних наук. досліджень опубліковано 14 монографій. Члени унів. школи фізичної електроніки захистили понад 40 канд. і 10 докт. дисертацій: М.Г.Находкін, С.М.Левитський, Д.О.Городецький, Г.Я.Пікус, М.Г.Кувшинський, Ю.І.Чутов, В.Ф.Шнюков, І.О.Анісімов, В.А.Жовтянський, В.Я. Черняк, Є.В.Мартиш. 6 фахівців ф-ту стали Лауреатами держ. премій України у галузі науки і техніки: М.Г. Находкін та М.Г.Кувшинський - двічі, В.А.Нємцев, Д.О.Городецький, П.В.Мельник, О.М. Воскобойніков. Серед вихованців школи академіки НАНУ А.Г. Наумовець (лауреат держ. премій СРСРС та України), Ю.П. Корчевой (лауреат Держ. премії України), чл.-кор. НАНУ П.Г.Борзяк, Ю.Г. Птушинський (лауреат Держ. премії СРСР), О.К.Назаренко, акад. АН Казахстану В.М.Кельман, лауреат Ленін. премії Е.І.Рашба, лауреати Держ. премії СРСР В.С.Гвоздецький, В.І.Мостовий (Герой Рад. Союзу), Д.Г. Топчій (Герой Соц. Праці), лауреати Держ. премії України О.М.Корнєв, В.В.Лиситченко, Л.І.Романюк, О.А.Гончаров.

Засновники:  чл.-кор. АН УРСР, проф. Н.Д. Моргуліс
Рік заснування:  1937

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи