ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Теорії стохастичних систем і прикладної статистики наукова школа

Науковий керівник школи – О.Закусило, д-р фіз.-мат. наук, проф., академік НАПН України, зав. каф. дослідження операцій. Школа фундамент.-наук. та прикладного спрямування. Загальна кількість працівників – 25, науковців – 20. Біля витоків школи прикладної статистики в ун-ті стояли видатні вчені – акад. НАН України Б.Гнєденко, І.Коваленко, В. Королюк, А. Скороход, чл.-кор. НАН України М.Ядренко та В.Анісімов. У межах школи прикладної статистики у 1978 засновано каф. прикладної статистики. Нині каф. очолює д-р фіз.-мат. наук Є.Лебєдєв. Осн. завданням каф. прикладної статистики з моменту її створення було проведення досліджень у галузі теорії ймовірностей, прикладної статистики та забезпечення навч. курсів мат.-статистичного спрямування. Каф. дослідження операцій було створено в 1972. Наприкінці 80-х рр. до каф. прийшов О.Закусило, згодом проф. каф. та її зав. (1990). З цього моменту одними з осн. напрямів наук. діяльності каф. стали теорія ймовірностей, мат. та прикладна статистика. На каф. прикладної статистики та дослідження операцій розвивалося багато перспективних наук. напрямів, зокрема, теорія асимптотичного аналізу стохастичних моделей, теорія масового обслуговування, теорія процесів збереження та процесів дробового ефекту, статистика випадкових процесів, теорія випадкових матриць, багатовимірний стат. аналіз, теорія безмежної подільності та саморозкладності тощо. У різні часи в межах школи прикладної статистики на ф-ті кібернетики працювали: акад. НАН України І.Коваленко, Ю.Єрмольєв, чл.-кор. НАН України В.Анісімов, професори В.Гірко, Ю.Попов. Зараз у школі прикладної статистики активно працюють зав. каф. дослідження операцій проф. О.Закусило, зав. каф. прикладної статистики проф. Є.Лебєдєв, проф. О.Іксанов, проф. І.Мацак, проф. В.Донченко, проф. А.Юрачківський, зав. каф. екон. кібернетики проф. О.Черняк, проф. П.Кнопов, доц.-ти О.Чечельницький, О.Слабоспицький, С.Доценко, М.Шарапов, Б.Довгай. Осн. напрями наук. досліджень школи: теорія стохастичних систем та асимптотичний аналіз стохастичних моделей; теорія масового обслуговування; теорет. та прикладна статистика; теорія та статистика випадкових процесів; багатовимірний стат. аналіз; теорія розподілів; програмно-алгоритмічне забезпечення методів прикладної статистики; теорія планування експерименту та її застосування в економіці, соціології, медицині та техніці; проблеми практичного впровадження стат. методів; теорія випадкових дискретних структур (регенеральні структури, коалесценти…), теорія нерухомих точок згладжуючих перетворень, теорія гіллястих випадкових блукань. На каф. дослідження операцій проведено всебічне дослідження під заг. назвою "Безпечні стат. методи вивчення спектру ізотопів, що утворюють радіаційний фон" та отримано чимало результатів у напрямі "Розробка стат. аналізу марківських процесів". На каф. прикладної статистики розроблено пакет програм статистичного аналізу пасивних спостережень та планованого експерименту STADEX.ПCП. STADEX включає методи та алгоритми, напрацьовані протягом багатьох років при виконанні наук.-досл.робіт у різних галузях науки та техніки, економіки, медицини, соціології. Щорічно вчені школи беруть активну участь у численних світових конференціях та конгресах: Конгрес Бернуллі, конференція "Аналіз стохастичних моделей" у Франції тощо. <i>О.К.Закусило</i>

Засновники:  академік Б.Гнєденко, І.Коваленко, В. Королюк, А. Скороход, М.Ядренко та В.Анісімов
Рік заснування:  1978

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи