ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Полімерів та композицій зі спеціальним комплексом властивостей наукова школа

Полімери та композиції зі спеціальним комплексом властивостей. Наук. школа хімічного ф-ту з хімії ВМС, заснована на каф. органічної хімії Київ. ун-ту наприкінці 30-х рр. ХХ ст. акад. В.П. Яворським. Він спрямував наук. роботу на синтез світлочутливих органіч. речовин. Його учень проф. В.Я. Починок продовжив дослідження й запровадив цю тематику як осн. для новоствореної каф. хімії мономерів і полімерів, очоленої ним 1963. Науковці проводили роботи зі створення світлочутливих полімерних композицій, що можна вважати першим періодом у розвитку школи. Дослідження цих років були відзначені Держ. премією УРСР (В.Я. Починок, 1970). Другий період (70-90-ті рр.) збігається з розбудовою каф. З 1993 каф. отримала назву хімії високомолекулярних сполук, очолив її проф. В.Г. Сиромятніков, який разом з проф. Ю.П. Гетьманчуком, доц. Л.Ф. Авраменко, ін. спвроб. розвивав нові наук. напрями, а саме: світлочутливі полімери для мікроелектроніки (фоторезисти) та поліграфії, полімерні та олігомерні фотонапівпровідники для електрофотографічних процесів, електроночутливі матеріали, світлочутливі полімерні композиції для везикулярної фотографії. Логічним завершенням другого періоду була Держ. премія України в галузі науки і техніки (В.Г. Сиромятніков, Ю.П. Гетьманчук, 1996). Третій період у розвитку школи (з середини 90-х рр.) характеризується подальшим розвитком зазначених вище напрямів і відкриттям нових: електропровідні полімерні композиції (у т.ч. тверді електроліти), органіч. сполуки й полімери із внутрішньомолекул. перенесенням енергії для наноелектроніки (що стало темою докт. дис. О.Ю. Колендо – зав. каф. з 2003), хімія нових фотоініціюючих систем, полімери для рідких кристалів (проф. В.В. Нижник, доц. Л.О. Вретік), полімери та композити з особливими електр. та магнітними властивостями (доц. І.О. Савченко, старш. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук М.О. Давиденко), блок-кополімери (проф. Т.Б. Желтоножська). На даний час школу очолює д-р хім. наук, проф., акад. АН ВШ України В.Г. Сиромятніков. У наук. діяльності беруть участь більше 50 співроб. та асп. каф. хімії ВМС, серед них 7 д-рів наук, 5 проф., 20 канд. наук. Осн. монографії, підруч. та навч. посіб. школи: В.Я. Починок. Триазены. К., 1968; Ю.П. Гетьманчук. Полімерна хімія: у 3 ч. К., 1999-2002; Ю.П. Гетьманчук, В.Г. Сиромятніков. Практикум з полімерної хімії. Навч. посіб. К., 2006; Ю.П. Гетьманчук, М.М. Братичак. Хімія та технологія полімерів. Львів, 2006; Н.А. Давиденко, А.А. Ищенко, Н.Г. Кувшинский. Фотоника молекулярных полупроводниковых композитов на основе органических красителей. К., 2005. В.Г. Сиромятніков

Засновники:  Яворський В.П.
Рік заснування:  1937

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи