ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Металооптика та спектроеліпсометрія поверхні наукова школа

1. «Металооптика та спектроеліпсометрія поверхні»
2. Дійсні наукові керівники школи: професор Шайкевич Ігор Андрійович, доктор фізико-математичних наук, академік Академії наук Вищої школи
3. Дата і місце заснування: у 1956 р. на кафедрі оптики фізичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка професором Шишловським Олександром Андрійовичем (випускника МДУ ім. М.В. Ломоносова, учнем акад.АН СРСР , Президента АН СРСР Вавілова С.І., засновника кафедри оптики в 1939 році) разом з доцентом Горбанем Миколою Яковичем, а також його учнями, нині докторами фіз.-мат. наук, професорами Шайкевичем Ігорем Андрійовичем (Автореферат канд.дис. «Оптические свойства сплавов Ni-Cu  Ni-Fe», 1966 р. науковий керівник Шишловський О.А.), Стащуком Василем Степановичем (Автореферат канд.дис. «Оптические свойства некоторых сплавов 3d-переходных металлов», 1977 р. наукові керівники: Шишловський О.А., Горбань М.Я.), та Поперенком Леонідом Володимировичем (Автореферат канд.дис. «Оптические свойства никеля и никель-марганцевых сплавов в области межзонных переходов», 1982 р. (наукові керівники: Горбань М.Я., Шайкевич І.А.), на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (захищено 8 докторських та 23 кандидатських дисертацій) засновано зазначену Школу.
4. Засновник наукової школи: проф. Шишловський О.А., який розпочав науково-організайійну роботу в галузі оптики в Україні після направлення його акад. АН СРСР Вавіловим в м. Київ, коли той успішно захистив кандидатську. дисертацю в напрямі прикладної фізичної оптики і створив в 1939 році кафедру оптики на фізико-математичному ф-ті Київського державного університету і з того часу приділяв значну увагу роботі з науковою молоддю як на кафедрі, так і в КФМШІ при КДУ, заснованій в 1963 р. в значній мірі і за його ініціативою. Проф. Шишловський О.А. з 1965 по 1970 рр. був науковим керівником Республіканської фіз.-мат. Школи-інтернату при КДУ, а викладачі кафедри оптики нашого університету Шайкевич І.А., Борбат О.М., Одарич В.А. та співробітник Дрозд П.Й., в той час на громадських засадах викладали фізику і проводили спецсемінари в цьому інтернаті. Багато випускників цієї школи стали студентами фізичного факультету, а з часом - науковцями і викладачами університету і, зокрема, кафедри оптики (9-ро з них зараз працюють на кафедрі). Нині це - Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який 2 листопада 2013 р. відсвяткував 50-ти річчя, де було вшановано пам’ять фундаторів цього закладу, в тому числі і проф. Шишловського О.А. та доц. Борбата О.М.
5. Науковий потенціал (не менше 5 докторів наук, не менше 10 кандидатів наук (штатні працівники університету або сумісники на 01.09.2013 р.).


п/п    П.І.Б    Дата
народження    Науковий
ступінь    Вчене
звання    Посада
1    2    3    4    5    6
1    Шайкевич
Ігор
Андрійович     19 лютого 1934 року    д.ф.-м.н.    Професор    Професор
2    Поперенко
Леонід
Володимирович    02 грудня 1950 року    д.ф.-м.н.    Професор    Завідувач кафедри
3    Стащук
Василь
Васильович    05 березня 1944 року    д.ф.-м.н.    Професор    Професор
4    Стронський
Олександр
Володимирович    12 липня 1950 року

    д.ф.-м.н.    Професор    Професор
5    Кондратенко
Сергій
Вікторович    20 липня 1976 року
    д.ф.-м.н.    Доцент    Доцент
6    Робур
Любомир
Йосипович    06 липня 1956 року    к.ф.-м.н.    Доцент    Доцент
7    Макаренко
Олексій
Володимирович    19 лютого 1974 року    к.ф.-м.н.    Доцент    Доцент
8    Прокопець
Вадим
Миколайович    09 вересня 1971 року    к.ф.-м.н.    Доцент    Доцент
9    Одарич Володимир Андрійович    10 квітня 1940 року    к.ф.-м.н.    Доцент    На громад.
засадах
10    Пророк
Василь
Васильович    26 лютого 1952 року    к.ф.-м.н.    Старший науковий співробітник    Старший науковий співробітник
11    Мельниченко
Людмила
Юріївна    20 жовтня 1959 року    к.ф.-м.н.    Старший науковий співробітник    Старший науковий співробітник
12    Даценко
Олександр
Іванович    26 липня 1971 року    к.ф.-м.н.        Старший науковий співробітник
13    Юргелевич
Ірина
Владиславівна    19 серпня 1974 року    к.ф.-м.н.        Науковий співробітник
14    Стукаленко
Вікторія
Віталіївна    14 серпня 1955 року    к.ф.-м.н.        Молодший науковий співробітник
15    Розуван
Станіслав
Геннадійович    04 жовтня 1961 року    к.ф.-м.н.        Науковий співробітник

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.
Науковцями школи вперше був застосований комплексний підхід до розгляду  фізико-хімічних особливостей поверхневого шару металевої поверхні (шорсткість, шар оксиду, тощо) в спектроеліпсометричних дослідженнях. Це дало змогу виявити ряд тонких особливостей в атомно-електронній будові матеріалів з різним типом провідності. В аморфних металевих сплавах на основі елементів 3d-перехідного ряду виявлено ефект слабкої андерсонської локалізації електронів з енергією Фермі.
На основі фундаментальних досліджень розроблено та виготовлено низку оригінальних оптико-електронних приладів та пристроїв виробничого і науково-дослідного призначення, захищених патентами (понад 10 патентів України 1 патент Росії), авторськими свідоцтвами на винаходи (понад 30 а.с. СРСР), що відзначені дипломами і медалями ВДНГ та преміями Міністерства освіти та науки України, зокрема:
1.    Поляризаційний прилад для дослідження шорсткості поверхні діелектричних та металічних зразків при збудженні поверхневих поляритонів (золота медаль та диплом першого ступеня ВДНГ України 1991 р.), (Шайкевич І.А. та ін.)
2.    Поляризаційний гоніометр із неперервним скануванням кута падіння для дослідження поверхні речовин у твердому та рідкому станах (бронзова медаль ВДНГ України за 1985 р.). (Шайкевич І.А., Поперенко Л.В. та ін.)
3.    Прилад для дослідження поляризації потужного лазерного випромінювання (бронзова медаль ВДНГ України 1990 р.), (впроваджено в Інституті електрозварювання ім. Є.Патона НАН України.), (Шайкевич І.А. та ін.).
4.     Приставка к спектрометру для эллипсометрических измерений. А.c. СССР №987410.-1982. . (Шайкевич И.А., Поперенко Л.В. та ін.).
5.    Устройство для анализа состояния поляризации излучения. А.c. СССР А1 1575664, 1990. (Шайкевич И.А., Поперенко Л.В. та ін.).
6.    Способ бесконтактного контроля качества обработки поверхностей оптических деталей и устройство для его осуществления. А.c. СССР А1 №1352201, БИ №42. 1987. (Шайкевич И.А., Поперенко Л.В. и др.).
7.    Устройство для визуальной индикации эллипсометрических параметров. А.c. СССР  №1065697.- БИ №1.-1984. (Шайкевич И.А., Поперенко Л.В. и др.)
8.    Способ получения металлических покрытий в вакууме. А.c. СССР  №358949 .-1977. (Шайкевич И.А. и др.)
9.    Оптико-електронний прилад для вимірювання шорсткості поверхні паперу в процесі його виробництва. Патент України №97041954.-1998.- (Шайкевич І.А. та ін.), (Впроваджений на Корюківській паперовій фабриці).
10.    Пристрій для вимірювання в динамічних умовах ширини щілини з переміщуваними в мікронних межах краями. Деклараційний патент України №10119.- 2005. (Поперенко Л.В. та ін.), тощо.
Протягом понад 20-ти років Школа вела госпдоговірну тематику з заводами військово-промислового комплексу (ВПК) Радянського Союзу. Виконували щорічно по дві теми. Однією керував Горбань М.Я., іншою - Шайкевич І.А. Після смерті Миколи Яковича Горбаня у 1979 р. Шайкевич І.А. керував двома темами. Географія підприємств ВПК була дуже широка: «Государственный Оптический Институт им. С.И. Вавилова (ГОИ) г. Санкт-Петербург», ВО «Арсенал», НВО «Квант», ПО ім. С.І Корольова, Миколаївський суднобудівний завод. Підприємства ВПК цікавила як методика (спектроеліпсометрія, рефлектометрія,лазерна діагностика), так і результати досліджень властивостей поверхні тих об’єктів, на які була наведена ракета, керована лазерним променем. Крім того, їх цікавила стабільність відбивальної здатності поверхні металічних лазерних дзеркал, які використовувались в надпотужних лазерах і космічних системах.
Виконувались також і 5-тирічні Держбюджетні теми, які були присвячені вивченню впливу поверхні, а саме окисних шарів, шорсткості, адсорбованих речовин, тощо, на отримані за допомогою спектроеліпсометричних вимірювань електронні параметри металів і сплавів, знання яких було кінче необхідним при коструюванні оптичних пристроїв подвійного призначення. Ці дослідження проводились науковцями школи вперше в Радянському Союзі. З 1980 по 2000 рр. Держбюджетні теми виконувались під керівництвом проф. Шайкевича І.А, а з 2001 р. і по теперішній час - проф. Поперенка Л.В.
Після розпаду Радянського Союзу тематика з ВПК припиналась, але працівники Школи вигравали наукові міжнародні та Українські гранти. Теми по УНТЦ отримали: проф. Молебний В.В. (1995-1996 рр.), (працював тоді на ½ ст. проф. на кафедрі оптики), проф. Шайкевич І.А.(1996-1999 рр.), проф..Поперенко Л.В. (2001-2002 рр), двічі ст.н.співр. Пророк В.В. (2001-2004 рр.) і та, що нині виконується: (2011-2014 рр) Тема по ДФФД спільна з Інститутом проблем матеріалознавства НАН України виконувалась недавно  під керівництвом проф. Шайкевича І.А. Проф. Шайкевич І.А також керував темами з КБ «Південне» Південмаша м. Дніпропетровськ, ВО ім. С.І. Корольова, м. Київ, та з підприємством Міністерства паперової промисловості України.
Основні напрямки наукових досліджень на теперішній час: оптичні та магнітооптичні властивості поверхневих функціональних шарів та нанорозмірних гетероструктур з різним типом провідності; електронні та магнітотранспортні властивості наноструктурованих середовищ і шаруватих систем, модифікація оптичних властивостей функціональних приповерхневих шарів монокристалів і полікристалічних структур дією зовнішніх чинників (лазерна, термічна обробки, тощо).
По науковому напряму також активно розвивалась спектроеліпсометрія із збудженням поверхневих поляритонів, яка більш чутлива до стану поверхні (за цим напрямком останнім часом захищено 3 канд. дис.).
Науковцями школи видано ряд монографій, навчальних посібників, методичних посібників, статей, наукових робіт, переважна більшість виконані із студентами. Серед яких зазначимо такі:
1.    Шишловський О.А. Експериментальна оптика. – Київ, «Радянська школа» - 1959.- 656 с. (Монографія).  
2.    Шишловский А.А. Прикладная физическая оптика. – М., ГИФМЛ - 1961.-822 с. (Монография).
3.    Борбат А.М., Горбань Н.Я., Охрименко Б.А., Суббота-Мельник П.А., Шайкевич И.А., Шишловский А.А. Оптические измерения. Киев: Техника.-1967. – 419 с. (Учебник).
4.    Шишловский А.А., Горбань Н.Я., Стащук В.С. Влияние малых добавок хрома и германия на оптические свойства никеля//ЖПС.-Т.XVII.-Вып.4, С.695-698.
5.    Шишловский А.А., Горбань Н.Я., Стащук В.С. и др. Оптические свойства сплавов никель-железо в области междузонных переходов//Оптика и спектроскопия.-1973.-Т. ХХXV.- Вып.3, С.508-513.
6.    Шишловский А.А., Горбань Н.Я., Стащук В.С. Особенности поглощения света в сплавах Ni-Cr.//ЖПС.-Т.XVII.-Вып.4, С.881-885.
7.    Поперенко Л.В, Стащук В.С. Фізичні основи матеріалів оптоелектроніки. Ч.1. К. «Українське відділення міжнародного товариства оптичної техніки SPIE/Ukraine”, 2004. 142 с. (Навчальний посібник)
8.    Поперенко Л.В. Оптичні властивості опромінених металевих дзеркал: Монографія; К. Вид.-поліграф. Центр, Київський університет. 2005. 174 c. (Монографія).
9.    Поперенко Л.В., Стащук В.С., Шайкевич І.А., Oдарич В.A. Діагностика поверхні поляризованим світлом, ВПЦ Київський університет, 2007, 336 с. (Монографія).
10.    Поперенко Л.В. Использование метода эллипсометрии для оценки состояния обрабатываемой поверхности в процессе полирования/«Инструменты и технологические процессы в прецизионной финишной обработке», под ред. В.В. Рогова, Киев, 2006, Т.4, с.116-122. (Монография).
11.    Поперенко Л.В., Стащук В.С. Фізичні основи матеріалів оптоелектроніки. Ч.2. Оптичні та електронні властивості кристалічних тіл. Київський ВПЦ університет, 2008, 220 с. (Навчальний посібник).
12.    Покропивний В.В., Поперенко Л.В. Фізика наноструктур. Київський ВПЦ університет, 2008, 199 с. (Навчальний посібник).
13.    Поперенко Л.В., Стащук В.С. Основи фізики матеріалів оптотехніки. ВПЦ «Київський університет», 2011, 686 с. (Навчальний посібник з грифом МОН України).
14.    Поперенко Л.В., Кравець В.Г. Наноматеріали: оптичні, магнітооптичні, магніторезистивні та електронні властивості. ВПЦ «Київський університет», 2011, 219 с. (Монографія).
15.    Макаренко О.В., Одарич В.А., Поперенко Л.В., Якунов А.В. Прикладна оптика. Київ. Університетське вид-во «Пульсари», 2013, 256 с.
16.    Поперенко Л.В., Ю.В. Кудрявцев, Стащук В.С., ЙонгПак Лі. Оптика металевих структур: -К.: Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2013. – 522 с. (Монографія). Це видання є результатом тісної співпраці науковців кафедри оптики КНУТШ з випускником Школи проф. Кудрявцевим Ю.В. (Ін-т металофізики НАН України) та провідним в галузі металооптики південно-корейським вченим ЙонгПак Лі протягом 2005-2012 рр.
7. Місце у світовій науці. Праці металооптиків КНУТШ визнані у світі, бо ними досягнуто високий Хірш-індекс (h=6), і їх неодноразово запрошували як експертів Європейських проектів INTAS та СRDF (США), так і в Україні - ISSEP та УНТЦ, відзначено Премією ім. М.П. Барабашова НАН України (1998). Досягнення молодих дослідників відзначено багатьма грантами закордонних наукових товариств (SPIE, OSA, EOS та ін.) та грамотами НАН України, преміями ім. Т.Г. Шевченка нашого ВНЗ. З 2001 р. в університеті функціонує студентське відділення SPIE, а з 2000 р. щорічно проводиться міжнар. наук. конф. “Optics and High Technology Material Science” ( в 2013 р.- Чотирнадцята). Науковці Школи працюють в відомих наукових центрах Західної Європи, США та Японії, а також керували на кафедрі оптики стажуванням магістрантів Такахіро Нішиока (2010 р.), Монато Кімура (2011) Університету Шицуока (Японія), з яким влітку 2013 року укладено Угоду та Меморандум про співробітництво, та Артура Мофунда з Університету Бургундії (Франція). В 2013 р. на навчання в університет Шицуокі, Хамамацу за програмою МОНМС України за співпраці проф. Поперенка Л.В. з лабораторією проф. Т.Аокі та К.Канева (Ін-т електроніки Ун-ту Шицуока, Хамамацу) направлено троє аспірантів (Гнатюк Д., Зеленська К., Карленко Б.) та магістрантку (Стаценко Г.). Один з перших учнів школи Гаращук В.П., який захистив кандидатську дисертацію під керівництвом проф. О.А.Шишловського, а потім працював в Інституті електрозварювання ім. Є. Патона НАН України, став двічі лауреатом Державної премії СРСР. Учень школи канд. фіз.-мат. наук Кравець В.Г. з 2007 працює в лабораторії разом з Нобелевськими лауреатами з фізики 2010 р. А. Геймом та К. Новосьоловим у Манчестерському Університеті. Випускники Школи Первак В.Ю. (2004 р., магістратура) та Доценко І.В. (2000 р., бакалавратура) також працюють в наукових групах Нобелевських лауреатів Т. Хенша (2005 р. Мюнхен), та С. Ароша (2012 р. Париж).
Доктори наук: Шайкевич І.А., Кудрявцев Ю.В..    Стерлигов В.А., Стащук В.С., Поперенко Л.В.,.    Первак В.Ю., Кондратенко С.В., Стронский О.В.

Засновники:  Шишловський О.А.
Рік заснування:  1956

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи