ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фізики рідин та рідинних систем наукова школа

Заснована у 1952 Засл. діячем науки і техніки УРСР, проф. О.З. Голиком, у подальшому її очолював проф. Ю.І.Шиманський, сьогодні школу очолює акад. НАН України, Засл. діяч науки і техніки України, проф. Л.А.Булавін. Осн. напрями наук. діяльності школи:дослідження молекул. структури і фіз. властивостей рідин та їх розчинів в широких інтервалах зміни температур, тисків та частот зовнішніх полів. Дослідження самоорганізації структури, термодинамічних та кінетичних властивостей нанорозмірних рідинних систем методами квазіпружнього розсіяння нейтронів, оптичної спектроскопії та експеримент. термодинаміки. Дослідження особливостей структури магнітних рідинних систем методами малокутового розсіяння нейтронів; вплив тиску на їх теплофізичні властивості. Закономірності фазових перетворень в рідинах та рідинних системах; критичні явища в цих об’єктах. Релаксаційні процеси в олігомерах, полімерах та полімерних композитах; їх пружні та калоричні властивості. Фіз. властивості медико-біол. систем. Результати досліджень узагальнені в 27 монографіях та підручниках. Члени школи захистили 31 доктор. дис. (О.З.Голик, Г.П.Рощина, Ю.І.Шиманський, А.Ф.Скришевський, Л.А. Булавін, І.І. Адаменко, Ю.Ф.Забашта, В.М.Сисоєв, В.С.Сперкач, О.Д.Альохін, Д.А.Гаврюшенко, В.Я.Антонченко, В.В.Рязанов, О.П.Руденко, Т.В.Локотош, І.А.Фахретдінов, Б.І.Басо., О.В.Чалий, К.О.Чалий, А.К.Дорош, Є.Д.Солдатова., М.І.Лебовка, О.О.Кришталь, Т.В.Кармазіна., Г.О.Пучковська., В.І.Слісенко, Ю.Б.Мельниченко, В.В. Клепко, А.І. Гамера, М.В.Нестеренко, В.В.Шилов.) та понад 150 канд. дис. Серед вихованців школи 2 акад. НАН України –Л.А. Булавін, О.О.Кришталь; 2 чл.-кор. НАН України – Б.І.Басок, В.І.Слісенко; 1 чл.-кор. АПН України – О.В Чалий. З часу створення школи проведено 9 Всесоюз. наук. конференцій з фізики рідин (Голик О.З., Шиманський Ю.І.) та 6 Міжн. (PLM MP, 1995-2008), в яких взяли участь понад 500 фахівців з фізики рідин з 28 країн світу.

Засновники:  Голик О.З.
Рік заснування:  1952

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи