ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Світоглядно-методологічних та культурологічних засад людського буття наукова школа

Сьогодні наук. кер. – проф., доктор філософських наук, чл.-кор. НАН України А.Є. Конверський, декан філос ф-ту, зав. каф. логіки. У діяльності школи беруть участь 104 працівники, в т.ч. 25 проф., доктор наук, 66 доц., кандидат наук. Видатні вчені школи: В.І. Шинкарук, В.К. Танчер, І.В. Бичко, В.О. Босенко, М.О. Булатов, Г.І. Горак, М.В. Дученко, В.О. Кудін, О.І. Фортова, М.Ф. Тарасенко, В.С. Горський, А.Т. Гордієнко та ін. Напрями наук. досліджень: модернізація фахової філософських освіти в Україні; світоглядно-гуманіст. засади гуманіт. освіти в Україні; сучас. проблеми теорії аргументації: логічний і риторичний аспекти; нац. духовність як чинник державотворення; етика та естетика в структурі сучас. гуманіт. знання; історія укр. філософії; сучас. політ. думка України: проблеми розвитку та конституювання; раціональність у філософії, науці, філософії науки на зламі тисячоліть; соціокультурні та геополіт. орієнтації укр. сусп-ва на перетині тисячоліть; філософія релігії як філософських релігієзнавство. Випускники філософського ф-ту обіймають викл. посади на каф. філософії, політології, релігієзнавства, культурології тощо в багатьох ВНЗ України. Колективні праці останніх років: Людина в сфері гуманіт. знання / За ред. Л.В. Губерського. К., 1998; Людина і світ / За ред. Л.В. Губерського. К., 1998; Феноменология и современное гуманитарное знание. К., 1998; Політол. обрії: Зб. наук. праць. К., 2001. Історія філософії України: Підруч. К., 1994.

Засновники:  В.І. Шинкарук
Рік заснування:  1964

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи