ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кузня освіти

Періодичне видання пролетарського студентства, професури й службовців КІНО. Виходило з 1928 як журнал. Згодом перетворений на газету з такою ж назвою, перший номер якої вийшов друком у жовтні 1929. У зв’язку з реорганізаціями освітнього процесу, поглибленням політизації навч. роботи з березня 1931 газета отримала назву «За комуністичні кадри». У форматі журналу вийшло чотири номери. Редактор – М.Лукаш. Ред. колегія налічувала 9 осіб; складалась переважно зі студ., утім до неї також входив проф. Г.Е. Жураківський. Мета видання – всебічне висвітлення наук. та громад. життя в КІНО. Журнал складався з розділів, кількість яких змінювалась. Сталими були «Загально-політичний розділ», «Література й побут», «Критика», «Хроніка». На сторінках видання звітувались кер-ки ф-тів, подавались огляди парт. та комсомол. роботи в КІНО, громад. та наук. діяльності студ., оприлюднювались проекти навч. планів, подавались статистичні дані щодо динаміки пролетаризації КІНО, публікувались літ. твори студентів, звіти викладачів про наук. відрядження тощо. Газета виходила двічі на місяць (з листопада 1930 – раз на 10 днів) накладом 1 500 примірників. Посаду відповід. ред. займали студенти – чл. парт. осередків КІНО: М.Завальний, Г.Пронь, Недолужко, Г.Капштих. Окремі номери виходили під колективним редагуванням. Авт. колектив складався переважно зі студентів, але нерідко на шпальтах з’являлись статті за підписом дир. КІНО й окремих проф. Тематика заміток суттєво не змінилась. Традиційними залишались рубрики, присвячені огляду політ., навч. та громад. роботи в КІНО. На шпальтах з’являлись огляди злободенних проблем тогочасного сусп.-політ. життя, наприклад, засуджувались проф. і викл. КІНО, які були притягнуті до відповідальності у справі СВУ. Окрема сторінка (традиційно остання) надавалась для друкування літ. творів студентства, висвітлення роботи різноманітних гуртків, проблем студ. побуту тощо. З 1931 велику увагу автори приділяли втіленню в життя парт. настанов щодо нац. політики, активно засуджувались прояви антисемітизму серед студ. Спец. сторінка надавалась слухачам єврейського відділу, матеріали якої друкувались на івриті. О.В.Ляпіна

Засновники:  КІНО
Рік заснування:  1928

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи