ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія

До 1996 серія мала назву «Історичні науки». Внесено до переліку ВАК України (Постанова Президії ВАК України №1–05/8 від 22.12.2010). Свідоцтво про Держ. реєстрацію №17218-5988Р від 10.11.2010 Мінюсту України. Ред. колегія: докт. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.Ф.Колесник (відп. ред.), д-р іст. наук, проф. Б.М.Гончар, д-р іст. наук, проф. Г.Д.Казьмирчук, д-р іст. наук, проф. В.П.Капелюшний, канд. іст. наук, доц. О.Ю.Комаренко (відп. секретар), д-р іст. наук, проф. А.П.Коцур, докт. іст. наук, проф., акад. НАН України В.М.Литвин, д-р іст. наук, проф. В.М.Мордвінцев, д-р іст. наук, проф., акад. НАПН України А.Г.Слюсаренко, д-р іст. наук, проф. В.В.Ставнюк, д-р іст. наук, проф. Р.В.Терпиловський, д-р іст. наук, проф. М.Г.Щербак, д-р іст. наук, проф. В.І.Яровий. На основі опублікованих матеріалів та арх. джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, архівознавства, археології, етнології, спец. галузей іст. науки, подаються наук. рец. на нові іст. праці, а також публікуються матеріали конференцій, які проводяться на ф-ті. Станом на 2013 вийшло 113 вип. О.Ю.Комаренко

Засновники:  КНУ ім. Тараса шевченка
Рік заснування:  1958

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи