ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Історія та історіографія в Європі

Заснований 2003 як складова міжн. проекту «Інтернаціональні впливи – національні традиції: українська і німецька історичні науки в ХХ столітті», здійснюваного історичним ф-том Київ. ун-ту та ун-ту Кельн за підтримки фонду «VolkswagenStiftung». Засновник: Київ. ун-т. Державна реєстрація КВ № 7601 від 22.07.2003. Ред-ри: доктор історичних наук С.П.Стельмах, д-р Г.Хаусманн (Дублін, Ірландія). Ред. колегія: Ф.Голчевський (д-р, проф., Гамбург, ФРН); Б.М.Гончар (д-р іст.наук, проф.); Л.О.Зашкільняк (д-р іст.наук, проф.); А.Каппелер (д-р, проф. Відень, Австрія); Г.Д.Казьмирчук (д-р іст.наук, проф.); В.Ф.Колесник (д-р іст.наук, проф., чл.-кор. НАН України); О.В.Ляпіна (канд.іст.наук, відп. секретар); О.П.Мельничук (канд.іст.наук, доц., заст. гол. ред.); В.М.Мордвінцев (д-р іст.наук, проф.); О.О.Рафальський (д-р іст.наук, проф.); А.Г.Слюсаренко (д-р іст.наук, проф., акад. АПН України); М.Хеттлінг (д-р, проф. Галле, ФРН); В.І.Яровий (д-р іст.наук, проф.). Вийшло 4 вип. Видання присвячено розгляду проблем історії іст. науки, теорії та методології історії в Європі та Україні. С.П.Стельмах

Засновники:  Історичний ф-т Київ. ун-ту та ун-т Кельн за підтримки фонду «VolkswagenStiftung»
Рік заснування:  2003

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи